Mga Panukala na mailalapat sa Mga Kasalan sa Kasal

mga hakbang upang mailapat sa mga seremonya ng kasal
mga hakbang upang mailapat sa mga seremonya ng kasal

Sa 81 Mga Pamahalaang Panlalawigan ng Ministri ng Panloob Mga Panukala na mailalapat sa Mga Kasalan sa Kasal nagpadala ng isang pabilog tungkol sa. Mula sa sandaling ang bagong uri ng epidemya ng coronavirus ay nakita kasama ang pabilog, ang mga rekomendasyon ng Ministry of Health at Coronavirus Scientific Committee, G. Pangulo. Ipinapaalala na alinsunod sa mga tagubilin ng Recep Tayyip Erdoğan, maraming mga pag-iingat na desisyon ang kinuha upang pamahalaan ang peligro na dulot ng epidemya / contagion sa mga tuntunin ng kalusugan ng publiko at kaayusang pampubliko, upang matiyak ang paghihiwalay ng lipunan, upang mapanatili ang distansya at kontrolin ang bilis ng pagkalat nito.


Bilang resulta ng mga pag-iingat na kinuha, ang aming Pangulo, batay sa mga positibong pag-unlad sa direksyon ng pagbaba sa bilis ng pagkalat at paghahatid ng virus at pagbaba ng rate ng pagtaas sa kaso, ang Pangulo ng Republika ng Turkey. Nakasaad sa Gabinete ng Pagpupulong na ginanap sa ilalim ng pagkapangulo ng Erdogan noong Hunyo 09 na napagpasyahan na ang mga kasal ay maaaring magsimulang maglingkod alinsunod sa mga patakaran na tinukoy noong Hulyo 1, 2020 alinsunod sa mga rekomendasyon ng Coronavirus Scientific Committee.

Sa kontekstong ito, ang mga probisyon ng pambatasan na nagpapahintulot sa mga aktibidad ng mga lugar na gagamitin para sa mga seremonya ng kasal at ang mga hakbang na kinuha bilang karagdagan sa mga hakbang na nauugnay sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho ay itinago bilang mga sumusunod:

Mga Pangkalahatang Prinsipyo

1. Ang mga kasalan ay gaganapin sa labas sa tuwing posible upang mabawasan ang panganib ng kontaminasyon at panatilihing maikli.
2. Ang planong distansya patungkol sa pangkalahatang mga lugar ng paggamit at pag-aayos ng pag-upo ay ihanda ng mga operator / opisyal ng mga lugar kung saan gaganapin ang mga kasalan. Ang kapasidad ng panauhin ng lugar ng kasal ay matutukoy ayon sa plano ng distansya. Ang isang angkop na bilang ng mga panauhin ay tatanggapin para sa kapasidad na ito at ang impormasyon ng kapasidad ay mai-hang sa isang nakikitang lugar sa pasukan ng lugar ng kasal. Sa loob ng balangkas ng inihanda na plano, gagawin ang mga marking ng lugar upang makatulong na matiyak ang distansya sa mga pasukan ng puwang at sa bawat puntong maaaring mangyari ang pila.
3. Ang mga poster ng impormasyon tungkol sa paglilinis, mask at distansya ng mga patakaran at iba pang mga patakaran na dapat sundin ay ibitin sa mga pasukan ng mga lugar ng kasal at sa mga naaangkop na lugar.
4. Ang mga pagsukat ng sunog ay gagawin sa pasukan ng mga panauhin. Ang mga taong mas mataas sa 38 C ay idirekta sa pinakamalapit na institusyong pangkalusugan. Ang mga kawani ng sunog / responsableng maskara sa medisina at tagapagtanggol ng mukha ay gagamitin.
5. Ang hand sanitizer o disimpektante ay magagamit sa mga pasukan at karaniwang lugar ng mga lugar ng kasal (pangunahing bulwagan, pagpasok ng gusali, canteen / cafeteria, lababo, atbp.). Upang mabawasan ang pakikipag-ugnay hangga't maaari, bibigyan sila ng mga photocells, kung maaari, at pagkatapos linisin ng mga panauhin ang kanilang mga kamay ng isang disimpektante / kamay antiseptiko.
6. Ang bawat talahanayan ay maglalaman ng isang sapat na bilang ng mga colognes o antiseptiko na naglalaman ng hindi bababa sa 70% na alkohol.
7. Ang mga maskara ay isusuot sa mga lugar kung saan gaganapin ang kasal, at ang sapat na dami ng mga maskara ay itatabi sa mga pagpasok ng mga may-ari ng negosyo. Ang mask ay ibinahagi sa mga panauhin na walang maskara. Bilang karagdagan, ang mga maskara ay isusuot sa panahon ng kasal (kabilang ang ikakasal, ikakasal, opisyal ng kasal at mga testigo).
8. Kung maaari, ang mga silid na may likas na bentilasyon (na may mga bintana) ay mas gusto para sa mga lugar tulad ng mga naghihintay na silid ng kasintahang babae.
9. Sa kaganapan ng pag-catering sa panahon o pagkatapos ng kasal, ang mga probisyon ng pabilog na ipinadala sa mga pamamahala sa 30 Mayo at inihanda ng Ministry of Health Sa loob ng saklaw ng COVID-19, Mga Panukala na Dadalhin sa mga restawran, restawran, Cafe, Patisserie, Pastry Shop, Dessert Shop at mga Negosyo na Nagbibigay ng Mga Serbisyo sa Pagkain at Pag-inom. Na sinundan.
10. Ang pag-aayos ng pag-upo ng mga panauhin ay hindi bababa sa 1,5 metro sa pagitan ng mga talahanayan at 60 cm sa pagitan ng mga upuan.
11. Ang mga patakaran sa distansya at pag-upo ay hindi mailalapat sa pangkat ng mga panauhin mula sa pamilyang nuklear na nakatira sa parehong bahay.
12. Sa mga kasalan, walang gawang kamay o yakap / yakap na gagawin sa oras ng pagsalubong, pamamaalam at alahas, ang distansya ay mapapanatili.
13. Ang seremonya ng alahas, mga regalo, dibdib atbp ay dapat itago sa isang angkop na lugar ng lugar ng kasal. Gagawa ito sa isang kahon ng koleksyon.
14. Ang mga kolektibong photo shoots ay hindi gagawin. Ang mga patakaran sa distansya, maliban para sa ikakasal at mag-alaga, ay susundan sa panahon ng photo shoot at pagputol ng cake. Gayunpaman, makukuha ng mga panauhin ang mga indibidwal na larawan kasama ang kasintahang babae at ikakasal na gumagamit sila ng mask at sundin ang panuntunan sa distansya.
15. Sa mga lugar kung saan gaganapin ang mga kasalan sa loob ng saklaw ng Circular na ito, walang mga laro, sayawan, haligi o pagtatanghal (maliban sa ikakasal at ikakasal) na maaaring magdulot ng pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga tao o labag sa panuntunan sa distansya. Tanging ang pag-broadcast ng musika (kasama ang live na musika) ang gagawin para makinig ang mga panauhin.
16. Ang mga maskara sa mga lugar ng kasal ay magagamit para magamit alinsunod sa pabilog ng 22 Mayo.
17. Sa cafeterias / cafeterias sa mga lugar ng kasal, ang pag-iingat tungkol sa paglilinis, paggamit ng mask at proteksyon ng distansya ay susundin, kung saan magagamit ang mga gamit na tasa, mga plato, atbp. gagamitin ang mga materyales. Nai-publish ng Ministri ng Kalusugan sa panahon ng paghahatid ng mga serbisyong ito Mga hakbang na dapat makuha sa Buffet, Canteen at Dealer sa saklaw ng COVID-19 Na sinundan.
18. Ang mga basurang basura ay ilalagay sa mga pangkalahatang lugar na ginagamit, ipapahayag na ang mga basang ito ay gagamitin lamang para sa mga materyales tulad ng mga maskara at guwantes, at ang mga basurang ito ay hindi isasama sa iba pang mga basura habang itinatapon.
19. Nai-publish ng Ministri ng Kalusugan sa mga bus / minibus na magdadala sa mga panauhin sa mga lugar para sa kasal. Mga hakbang na dapat gawin tungkol sa mga sasakyan ng serbisyo ng tauhan sa loob ng saklaw ng COVID-19 Na sinundan.
20. Kung ang serbisyo ng paradahan ay ibinigay, ang sasakyan ay ihahatid sa panauhin pagkatapos ng bawat punto (ang hawakan ng pinto, pagpipiloto, gear, atbp.) Sa sasakyan ay nalinis.
21. Ang paggamit ng mga elevator ay limitado, ang isang ikatlo ng kapasidad nito ay pinahihintulutan na sumakay, at ang bilang na ito ay ipinahiwatig sa pasukan ng elevator. Upang mapanatili ang distansya sa elevator, ang mga lugar na dapat ihinto ng mga tao ay matutukoy ng mga landmark na may distansya ng hindi bababa sa 1 metro sa pagitan nila.

A) Mga Lugar ng Kasal

1. Mga Kasal sa mga Linya ng Sarado;

  • Hindi bababa sa 1 oras ang maiiwan sa pagitan ng dalawang kasalan para sa isang malusog na bentilasyon ng lugar sa mga kasalan. Sa panahong ito, ibibigay ang natural na sirkulasyon ng hangin sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto / window ayon sa mga kondisyon o sa mga sentral na sistema.
  • Mga palaruan ng mga bata sa mga panloob na lugar kung saan gaganapin ang mga kasal ay hindi gagamitin.
2. Panlabas / Lungsod / Hardin atbp. Mga Kasal sa Mga Lugar;
Ang paglilinis at pagdidisimpekta ng mga madalas na naantig na ibabaw sa mga palaruan ng mga bata sa bukas na mga puwang ay ipagkakaloob. Magagamit ang mga antiseptiko ng kamay sa mga naa-access na lugar. Dahil ang coronavirus (COVID-19) ay tataas ang panganib ng paghahatid, ang mga aktibidad na nangangailangan ng malapit na pakikipag-ugnay ng higit sa 1 metro ay hindi gaganap.
3. Mga Kasal sa Village / Street;
  • Habang inaalam ang mga may-ari ng kasal na gaganapin ang kasal, sasabihan ang mga probisyon ng Circular na ito. Kasabay nito, ang mga may-ari ng kasal ay makakatanggap ng isang sulat ng pagsasagawa patungkol sa mga probisyon ng Circular.
  • Sa kaso ng isang pagkain, ang mga magagamit na materyales (tinidor, kutsara, plato, atbp.) Ay mas gusto.

B) Cocktail atbp Sa panahon o Pagkatapos ng Kasal. Ang pagkakaroon ng isang Kaganapan

1. Cocktail atbp. ay isasaayos na hindi bababa sa 1,5 metro sa pagitan ng mga talahanayan.

2. Ang bawat talahanayan ay maglalaman ng isang sapat na bilang ng mga colognes o antiseptiko na naglalaman ng hindi bababa sa 70% na alkohol.
3. Sa kaso ng "Open Buffet", isang glass visor ang dapat panatilihin upang maiwasan ang pagkain sa buffet mula sa pagkuha ng mga panauhin at makipag-ugnay sa mga panauhin. Ang hiniling na pagkain ay ibibigay sa mga panauhin ng isang opisyal sa loob ng saklaw ng mga panukala.
4. Ang paggamit ng tsaa / kape machine, dispenser, inuming makina at mga katulad na aparato na karaniwang ginagamit ay pinahihintulutan ng mga tauhan.

C) Naglilinis, Nagdidismis at Ventilasyon

1. Ang mga lugar ng kasal ay linisin araw-araw at ang mga lugar na ito ay regular na maaliwalas.

2. Ang maximum na pansin ay babayaran sa paglilinis ng mga lugar ng kasal, lalo na ang mga ibabaw na madalas na naantig.
3. Ang mga tauhan ng paglilinis ay magsusuot ng mga medikal na maskara at guwantes.
4. Kung maaari, ang pintuan ng pasukan ng mga pampublikong banyo ay maiayos bilang isang awtomatikong sistema ng pinto. Bilang karagdagan, ang mga banyo ay bibigyan ng tuluy-tuloy na likidong sabon, papel sa banyo, mga tuwalya ng papel at basura, at mga gripo at likidong yunit ng sabon ay bibigyan ng mga photocells kung posible upang mabawasan ang pakikipag-ugnay. Hindi papayagan ang paggamit ng mga hand dryers.
5. Ang bentilasyon ng mga lugar na may mga sistema ng sentral na bentilasyon ay isasaayos sa isang paraan upang matiyak ang natural na sirkulasyon ng hangin, ibibigay ang natural na bentilasyon sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga bukas na pinto at bintana, at ang mga patakaran na tinukoy sa Mga Patnubay sa Air Conditioning ng Ministri ng Kalusugan hinggil sa paggamit ng mga sistema ng bentilasyon ay susundan.

D) Pag-iingat Tungkol sa Mga Tauhan na Nagtatrabaho sa Mga Lugar sa Kasal

1. Sasabihan ang mga tauhan tungkol sa mga ruta ng paghahatid ng COVID-19 at mga hakbang sa pag-iwas.
2. Ang pagpasok ng mga tauhan ay magkakaroon ng pagdidisimpekta ng kamay o antiseptiko.
3. Ang mga sukat ng temperatura ng katawan sa pasukan / exit ng mga kawani ay gagawin sa mga thermal sensor o mga di-contact na mga metro ng lagnat, at ang mga datos na ito ay maitatala araw-araw at maiimbak ng isang minimum na 14 araw. Bilang karagdagan, ang impormasyon ay makuha mula sa mga kawani sa konteksto na ito upang ang mga tao na kasama ng mga kawani na magkasama ay maaaring masubaybayan sa mga tuntunin ng coronavirus (COVID-19).
4. Ang mga empleyado na mayroong / nagkakaroon ng mga sintomas ng lagnat, ubo, ilong, at paghinga ng paghinga ay isasangguni sa institusyong medikal para sa pagsusuri mula sa COVID-19 na may suot na medikal na maskara.
5. Ang sapat na kagamitan sa proteksiyon ay magagamit para sa mga kawani na nagtatrabaho sa mga lugar ng kasal. Ang lahat ng mga tauhan ay dapat magsuot ng mga maskara sa medikal / tela, mukha na proteksiyon na mga transparent na visor, atbp na kinakailangan sa gawain. gagamit ng personal na kagamitan sa proteksyon (Ang mask ay mababago habang ito ay basa-basa o marumi, at ang paglilinis ng kamay ay aalagaan habang nagsusuot ng bagong maskara.).
6. Ang araw-araw na paglilinis at kalinisan ng mga damit ng tauhan ay ipagkakaloob.
7. Ang mga kawani ay patuloy na binabalaan tungkol sa pagbibigay pansin sa kalinisan ng kamay. (Upang matiyak ang kalinisan ng kamay, isasaalang-alang na ang mga kamay ay hugasan ng tubig at sabon nang hindi bababa sa 20 segundo, at ang antiseptiko na nakabatay sa alak ay gagamitin sa kawalan ng tubig at sabon.)
8. Ang banyo, pamamahinga, karaniwang pagkain at panlipunang mga lugar ng mga tauhan na nagtatrabaho sa mga lugar ng kasal ay isasaayos ayon sa mga kondisyon ng distansya (lugar ng mga marking, mga linya, mga hadlang atbp ay gagawin kung kinakailangan), at ang kapasidad ng mga lugar na ito ay matukoy at pahihintulutan na magamit ng mga kawani alinsunod sa natukoy na kapasidad. Ang paglilinis at pagdidisimpekta ng mga lugar na ito ay bibigyan nang regular. Bilang karagdagan, magagamit ang hand-based na sanitizer / disinfectant dito.
9. Kung nakikita ng kawani ang mga sintomas ng coronavirus (COVID-19) sa kanilang sarili o sa mga taong nakatira nila, iuulat nila ito kaagad sa manager ng negosyo.
10. Sa pamamagitan ng pamamahala ng lugar ng kasal, ang mga kawani ay makakaya
Kung mayroong isang kahina-hinalang sitwasyon (mataas na lagnat, ubo, igsi ng paghinga, pagkawala ng amoy, kahinaan, atbp.), Isasagawa ang pagsubok na Coronavirus (COVID-19). Ang mga resulta ay maitala at mapanatili, positibo ang resulta ng pagsubok, o ang resulta ng pagsubok ay nakikipag-ugnay sa isang positibong tao, positibo at napabuti ang resulta ng pagsubok, ngunit pagkatapos ng huling negatibong resulta ng pagsubok, ang 14-araw na follow-up na panahon ay hindi lumipas at ang taong naninirahan kasama ang kanyang sarili ay nag-aalinlangan. Hindi pinapayagan ang mga kawani na magtrabaho hanggang makuha ang resulta ng pagsubok.

E) Iba pang Isyu

Pakikipag-ugnayan, pagtanggap sa kasal, henna, kasal ng kasal, atbp. Sa mga kaganapan, masisiguro na ang mga patakaran at prinsipyo na nakasaad sa itaas ay isasagawa. Ang lahat ng mga pag-aayos na ginawa ng Ministry of Health Coronavirus Scientific Board, mga may-katuturang Ministro at awtorisadong pampublikong institusyon at organisasyon ay susundan upang ang mga lugar na gaganapin ng mga gobernador at mga gobernador ng distrito ay magpatuloy sa kanilang mga gawain ayon sa mga panuntunang nakasaad sa itaas. Ang mga kinakailangang desisyon ay isasagawa alinsunod sa Mga Artikulo 27 at 72 ng Pangkalahatang Batas sa Kalusugan, sa pamamagitan ng pagsusuri sa aplikasyon at pag-update nito kung kinakailangan. Ang mga multa sa administrasyon ay ipapataw alinsunod sa Artikulo 282 ng General Sanitary Law sa mga hindi sumunod sa mga hakbang. Ang kinakailangang paglilitis sa hudisyal ay sisimulan sa loob ng saklaw ng artikulo 195 ng Turkish Penal Code tungkol sa pag-uugali ng krimen alinsunod sa may-katuturang mga artikulo ng Batas ayon sa kondisyon ng paglabag.Maging una sa komento

Yorumlar