Pangkalahatang Direktor ng mga Daan sa Daan upang Kumuha ng 2 Mga Manggagawang may Kapansanan

ang pangkalahatang direktor ng mga daanan ay kukuha ng mga kapansanan na manggagawa
ang pangkalahatang direktor ng mga daanan ay kukuha ng mga kapansanan na manggagawa

Ang Pangkalahatang Direktor ng mga Daan ay pinatatakbo ng isang permanenteng kontrata sa pagtatrabaho kung saan hindi tinukoy ang tagal; 2 mga manggagawa na may kapansanan ang mai-recruit.


Ang Turkey's Labor and Employment Agency Provincial Directorate ang aming kahilingan ay ipahayag sa 20.07.2020 at mananatili sa bukas na ad ng Job sa loob ng 5 araw.

Nangangailangan ng mga kondisyon sa kalagayan ng wake status sa loob ng 5 araw mula sa petsa ng paglalathala ng Turkey's Labor and Employment Agency Provincial ad / o ang Sangay http://www.iskur.gov.tr maaaring mag-aplay sa pamamagitan ng internet address.

Ang mga puntos na dapat isaalang-alang ng mga kandidato na nais mag-aplay ay tinukoy sa seksyon ng mga kondisyon at paliwanag na hahanapin para sa mga kukunin bilang mga manggagawa na may kapansanan sa ibaba.

ang pangkalahatang direktor ng mga daanan ay kukuha ng mga kapansanan na manggagawa

Ang mga kondisyon at paliwanag na hinahangad para sa mga kukunin bilang mga manggagawa na may kapansanan:

1. Ang mga kandidato na nakakatugon sa mga kinakailangan ng mga kondisyon ng hinihiling ay dapat na natanggap mula sa İŞKUR na mga direktor ng panlalawigan / sentro ng serbisyo, mga puntos ng serbisyo o sa loob ng 5 araw mula sa petsa ng pag-anunsyo. https://esube.iskur.gov.tr mag-a-apply sa pamamagitan ng pag-log in sa link ng Job Seeker sa pamamagitan ng kanilang internet address kasama ang kanilang TR identidad na numero at password. Ang mga aplikasyon ay palalawakin hanggang sa pagtatapos ng unang araw ng negosyo kasunod ng deadline ng aplikasyon.

2. Mga krimen laban sa seguridad ng Estado, mga krimen laban sa utos ng konstitusyon at ang paggana ng utos na ito, mga krimen laban sa pambansang depensa, mga krimen laban sa mga lihim ng estado, pagdaraya, pagkalugi, pangingilabot, panunuhol, pagnanakaw, pandaraya, pagpapatawad, pag-abuso sa tiwala, mapanlinlang pagkalugi, kahit na pinatawad. Hindi makumbinsi sa maling pag-uugali sa malambot, kalokohan sa pagganap ng pagganap, pag-aalis ng pera sa mga assets o mga smuggling na krimen,

3. 2527 na bilangin ang mga maharlika ng Turko maaari nilang malayang ang mga dayuhan na Propesyon at Sining sa Turkey, ang publiko, na ibinigay na ang mga pribadong organisasyon o pag-iingat sa mga probisyon ng Batas na Pag-uugnay sa Paggawa sa negosyo upang maging isang mamamayang Turko, maging hindi bababa sa 18 taon at nasa ilalim ng 35 taong gulang,

4. Hindi pagkakaroon ng pagiging kasapi, kaakibat o koneksyon sa mga istruktura, pormasyon o grupo o mga organisasyon ng terorista na napagpasyahan ng National Security Council na kumilos laban sa pambansang seguridad ng Estado.

5. Hindi ito nakikipagtulungan sa mga organisasyong terorista, ay hindi tumulong sa mga samahang ito, hindi nagamit o gagamitin ng mga pampublikong mapagkukunan at mapagkukunan upang suportahan ang mga organisasyong ito, ay hindi naging propaganda para sa mga samahang ito,

6. Hindi binawian ng mga karapatang pampubliko (Artikulo 53 / isang ng TCK)

7. Natapos na ang kanyang serbisyo sa militar, exempted o ipinagpaliban (para sa mga kandidato sa lalaki),

8. Ang pagkuha ng EKPSS exam,

9. Pagreretiro, matanda o pensiyon ng kapansanan mula sa anumang institusyong pangseguridad sa lipunan,

10. Ang mga kandidato ay hindi dapat magkaroon ng anumang hadlang upang magtrabaho sa mga paglilipat. (Ang manggagawa na recruit ay gagana sa posisyon ng isang manggagawa na pinangalanan bilang Flat Worker.)

11. Ang mga kandidato ay hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema sa kalusugan na pumipigil sa kanila na gawin ang kanilang mga tungkulin na patuloy.

12. Tulad ng huling araw ng aplikasyon, ang mga kandidato ay dapat magkaroon ng kinakailangang katayuan sa edukasyon at mga espesyal na kondisyon alinsunod sa pamagat na kinakailangan.

13. Ang mga kandidato ay dapat na naninirahan sa lalawigan o distrito na magtrabaho sa 20.07.2020.

14. Ang mga kandidato na karapat-dapat na dumalo sa pagsusulit na may araw ng oras, oras at lugar ay ipapahayag sa seksyon ng mga anunsyo ng aming website (www.kgm.gov.tr). Ang patalastas na ito ay nasa likas na katangian ng isang abiso at walang karagdagang abiso ang gagawin sa mga nauugnay na tao sa pamamagitan ng koreo.

15. Mga kandidato na nasa pangwakas na listahan para sa oral exam; kung aling mga dokumento ang maihahatid, lokasyon ng paghahatid ng dokumento, mga petsa at iba pang mga pamamaraan ng impormasyon ay ibabalita mamaya sa seksyon ng mga anunsyo ng website ng aming General Directorate (www.kgm.gov.tr), at walang nakasulat na abiso ang gagawin sa mga kandidato.

16. Bilang resulta ng oral exam, ang mga kandidato na matagumpay bilang pangunahing at reserba; Ang aming General Directorate ay ibabalita sa seksyon ng mga anunsyo ng website (www.kgm.gov.tr) at walang nakasulat na abiso na gagawin sa mga kandidato.

17. Inilalaan namin ang karapatang mag-file ng isang kriminal na reklamo sa Chief Public Prosecutor's Office patungkol sa hindi pag-validate ng aplikasyon ng mga nagbigay ng maling dokumento o pagpapahayag, upang kanselahin ang proseso ng pag-upa, at upang mailapat ang may-katuturang mga probisyon ng Turkish Criminal Code.

18. Ang hinirang na manggagawa ay hindi maaaring humiling ng paglipat (pagtatalaga) sa mga lugar ng trabaho sa ibang lungsod sa loob ng 5 taon.

19. Nagrekrut 142,91 TL. Ang panahon ng pagsubok ng mga manggagawa na mai-recruit ay magiging 60 araw; Ang mga nabigo sa loob ng panahon ng paglilitis ay wakasan.

20. Kung ang mga kandidato na nagtagumpay sa pagsusulit ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa itaas, ang kanilang mga pagsusulit ay hindi wasto.

21. Ang mga kandidato ay maaaring tumutol sa Examination Board sa loob ng 5 (limang) araw ng negosyo mula sa anunsyo ng mga resulta. Ang mga apela ay napagpasyahan sa loob ng 5 (limang) araw ng negosyo pagkatapos maabot ang Examination Board at ipagbigay-alam sa nakasulat na nakasulat. Ang petisyon nang walang numero ng ID ng Republika ng Turkey, pangalan, apelyido, lagda at address, at ang pagtutol na ginawa ng fax at ang mga pagtutol na ginawa pagkatapos ng petsa ng pag-expire ay hindi isinasaalang-alang.

22. Ang mga kandidato na karapat-dapat na simulan ang gawain ay personal na magsumite ng hiniling na mga dokumento hanggang sa tinukoy na petsa. Ang mga aplikasyon na ginawa ng post, courier o courier ay hindi isasaalang-alang. Gayunpaman, ang mga hindi maaaring magsumite ng kanilang mga dokumento dahil sa sakit o panganganak na dahilan (sa kondisyon na nagsumite sila ng ulat ng kapanganakan o ulat ng sakit na nagsasaad ng kanilang kundisyon) ay maaaring magsumite ng kanilang mga dokumento sa pamamagitan ng kanilang mga kamag-anak. Ang mga kandidato na ang mga dokumento ay natanggap ay bibigyan upang simulan ang kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakasulat na abiso. Kapanganakan, sakit, atbp. para sa mga hindi maaaring dumating para sa mga kadahilanan; kung napatunayan nila ang kanilang katayuan, masisiguro silang magsimulang magtrabaho matapos na matapos ang kanilang ligal na dahilan. Ang isang appointment ay gagawin mula sa listahan ng reserbang alinsunod sa mga probisyon ng nabanggit na Regulasyon, sa halip na mga hindi pa nagsimulang magtrabaho sa loob ng 15 araw sa kabila ng kanilang mga appointment, ang mga naiwan sa trabaho sa loob ng panahon ng paglilitis, yaong hindi naghahatid ng mga dokumento sa loob ng tinukoy na panahon, o yaong mga natagpuan na hindi upang matugunan ang mga kondisyon ng aplikasyon.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HEREusap-usapan

Maging una sa komento

Yorumlar