Nagsisimula ang Edukasyong Pang-harapan sa Kindergarten at Pangunahing Paaralan Baitang 1

Nagsisimula ang Edukasyong Pang-harapan sa Kindergarten at Pangunahing Paaralan Baitang 1
Nagsisimula ang Edukasyong Pang-harapan sa Kindergarten at Pangunahing Paaralan Baitang 1

Ang edukasyong harapan nang harapan sa mga paaralan ay pinasimulan ng Ministri ng Pambansang Edukasyon, na may lasaw na kasanayan, minsan sa isang linggo sa mga marka ng kindergarten at pangunahing paaralan.


Ang mga paaralan, na sarado mula noong Marso dahil sa bagong uri ng epidemya ng coronavirus (Kovid-19), ay nagbukas ng kanilang mga pintuan para sa mga grade at kinder sa unang paaralan sa loob ng balangkas ng mga hakbang na isinagawa. Ang bagong panahon ng edukasyon ay nagsimula noong Agosto 1 sa pamamagitan ng pag-aaral ng distansya gamit ang TRT EBA, EBA at mga live na aralin. Ang adaptation program, na magaganap sa Setyembre 31-21, na kung saan ay ang unang linggo ng pagbubukas ng mga paaralan, ay nasa anyo ng "25 araw na harapan na edukasyon" sa mga institusyong pang-pre-school na edukasyon at unang baitang ng elementarya.

Ang pakikilahok ng mag-aaral sa harap-sa-harapan na edukasyon ay hindi magiging sapilitan, ang mga magulang ay maaaring magbigay ng mag-aaral upang ipagpatuloy ang distansya na edukasyon na kusang-loob nang walang isang nakasulat na aplikasyon. Ang adaptation program, kung saan ang mga pamamahala ng paaralan ay magpapasya kasama ang mga guro kung aling araw ay sa linggo ng Setyembre 21-25, 30 araw sa mga institusyong pang-pre-school na edukasyon na may 5 oras ng aktibidad na 1 minuto, 1 oras ng aralin na 30 minuto sa mga unang marka at 5 ' Ito ay planuhin ng higit sa 10 araw sa bawat minutong pahinga.

Titiyakin na ang laki ng klase ay nahahati sa dalawang magkakahiwalay na grupo alinsunod sa mga panuntunan sa distansya sa lipunan at ang programa sa pagbagay sa paaralan ng bawat pangkat ay nasa magkakaibang araw. Ang mga kinakailangang direksyon ay ibibigay sa mga mag-aaral upang sumunod sa distansya ng panlipunan sa mga oras ng pahinga.

Ang linggo pagkatapos ng linggo ng pagsasama, na sumasaklaw sa mga petsa noong Setyembre-28 Oktubre, at pagkatapos, 2 araw sa isang linggo, 2 mga aralin na 30 minuto bawat isa, gaganapin ang pagsasanay sa harapan. 5 minuto ng pahinga ang ibibigay sa pagitan ng mga oras ng panayam. Ang kinakailangang pagpaplano, kasama ang tungkulin ng tungkulin, ay isasagawa ng mga pamamahala ng paaralan upang mapanatili ang distansya ng lipunan sa pagitan ng mga mag-aaral sa mga oras ng pahinga.

Walang mga bisita ang tatanggapin sa mga paaralan

Sa prosesong ito, ang mga bisita ay hindi tatanggapin sa mga paaralan maliban kung ito ay sapilitan, at kung sakaling kailanganin, ang bisita ay mairehistro at tatanggapin alinsunod sa mga panukala. Aalamin sa mga bata ang tungkol sa malusog na pamumuhay sa mga aktibidad ng programa sa adaptasyon ng grade 1 sa primarya. Bilang karagdagan sa mga aktibidad tulad ng kalinisan, distansya sa panlipunan, pag-aalis ng takot at pagkabalisa, isasaayos ang mga aktibidad para makilala ng mga mag-aaral ang paaralan at mga empleyado nito.

Sa mga gawaing inihanda sa motto na "Walang Edukasyon Kung Walang Kalusugan", ang mga isyu at inaasahan ng lahat ng mga stakeholder tungkol sa edukasyon ay isasama. Mga pamagat ng sample na gagabay sa mga orihinal na gawa ng mga guro: "Aktibidad ng Pagpupulong ng Mga Bata, Mga Kalusugan sa Pamumuhay na Buhay (Pagsunod sa Mga Panuntunan sa Kalinisan), Aktibidad ng Pagsunod sa Mga Panuntunan sa Distansya sa Layo (In-Class) Aktibidad ng Pagpupulong ng Mga Pamilya, Pag-promosyon ng Mga Sentro ng Pagkatuto at Pagkabalisa ng Pagkabalisa / Mga Seksyon sa Paaralan, Aktibidad sa Pag-promosyon ng Mga Panuntunan sa Silid-aralan , Malusog na Aktibidad sa Pamumuhay (Pagsunod sa Mga Panuntunan sa Nutrisyon), Aktibidad sa Pagsunod sa Distansya ng Panlipunan (Out of School), Pagkilala sa Aktibidad ng Paaralan at Mga empleyado, Malulusog na Aktibidad sa Pamumuhay (Pagkatapos ng Nutrisyon sa Paaralan at Kalinisan)

Nagsisimula sila sa pag-aaral sa mga walang contact na laro

Inihanda ng Ministri ang isang "Booking ng Mga Laro na Walang Pakikipag-ugnay" para sa mga mag-aaral sa unang baitang ng preschool at pangunahing paaralan upang umangkop sa bagong normal sa isang kasiya-siyang paraan sa pamamagitan ng mas madaling panloob na takip sa maskara, distansya sa lipunan at personal na mga kondisyon sa kalinisan. Ang mga libro ay naihatid sa mga guro upang mailapat sa lahat ng mga paaralan hanggang Setyembre 1. Ang bawat isa sa 21 mga laro sa libro, na hindi nagsasangkot ng anumang pisikal na pakikipag-ugnay, ay dinisenyo sa isang paraan na makakatulong sa pagpapaunlad ng "pagpupulong, komunikasyon, pansin, paggalaw at kooperasyon" sa mga bata.

Pagkatapos ng linggo ng pagsasama, papasok sila sa paaralan ng dalawang araw sa isang linggo

Sa linggong sumusunod sa linggo ng pagsasama sa pagitan ng Setyembre 28 at Oktubre 2, at sa susunod na linggo, ang aralin ng Turko ay 2 na oras ng aralin, 3 oras ng aralin 6 araw sa isang linggo, 2 oras ng aralin, 1 aralin sa matematika 2 araw sa isang linggo, pag-aaral sa buhay 2 araw sa isang linggo. Ang 1 oras ng kurso, kasama ang 2 oras na kurso, ay bibigyan ng harap-harapan na pagsasanay. Ang mga oras ng kurso ng mga kursong ito ay hindi maaaring turuan nang harapan, at ang iba pang mga kurso sa programa sa unang baitang ng pangunahing paaralan ay ipapatupad kasama ang EBA TV at EBA portal live na mga aplikasyon sa silid-aralan at mga sistema ng edukasyon sa distansya. Si Ziya Selçuk, Ministro ng Pambansang Edukasyon, ay inihayag na ang mga live na aralin ay maaaring gaganapin sa anumang oras mula 1:08.30 ng umaga hanggang 20.20:XNUMX ng gabi.

Ang mga paaralan ay handa na para sa harapan na edukasyon

Habang nagsimula ang edukasyon sa harapan, ang lahat ng kinakailangang pag-aaral ng pagdidisimpekta ay nakumpleto sa mga paaralan sa buong bansa, at ang mga pangangailangan sa kalinisan at disimpektante ay natutugunan ng mga direktor ng lalawigan. Tiniyak na ang lahat ng mga paaralan ay may mga thermometers na gagamitin sa oras ng pangangailangan. Ang lahat ng mga mag-aaral ay bibigyan ng libreng suporta sa maskara sa loob ng tatlong linggo. Ang mga maskara na kailangan sa 81 na lalawigan ay ginawa sa mga institusyong pang-edukasyong bokasyonal at mga sentro ng edukasyon sa publiko at naihatid sa mga paaralan. Natapos na ang pagpaplano para sa mga bus para sa pagdadala ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Bilang karagdagan, ang mga pagsasanay na sumasaklaw sa pag-iingat na dapat sundin para sa transportasyon ng mag-aaral para sa mga shuttle driver sa lahat ng mga lalawigan ay nakumpleto at ibinigay na kinakailangang impormasyon.

Handa na ang mekanismo ng alerto

Sa loob ng saklaw ng mga hakbang sa Kovid-19, ang sistema ng pagsasama at mekanismo ng babala na itinatag sa pagitan ng Ministri ng Pambansang Edukasyon at ng Ministri ng Kalusugan ay inihanda rin. Salamat sa system, ang mga instant na abiso ay gagawin sa mga tagapangasiwa ng institusyong pang-edukasyon kung sakaling may posibilidad na peligro sa mga mag-aaral, guro, lahat ng empleyado sa mga institusyong pang-edukasyon at mga driver ng bus ng paaralan. Ang mga administrasyon ng paaralan ay kikilos kaagad pagkatapos matanggap ang abiso at ipatupad ang mga pamamaraan sa patnubay ng Ministri ng Kalusugan at ang mga kinakailangang hakbang ay gagawin. Sa kaganapan ng isang posibleng panganib, babalaan ng system ang iba pang mga mag-aaral na magkakasamang naglalakbay sa silid-aralan ng mag-aaral o kahit na sa bus ng paaralan, at kikilos.usap-usapan


Maging una sa komento

Yorumlar