Pangkalahatang Direktor ng Seguridad upang Magrekrut ng 400 Tagapag-alaga

Pangkalahatang Direktor ng Seguridad upang Magrekrut ng 400 Tagapag-alaga
Pangkalahatang Direktor ng Seguridad upang Magrekrut ng 400 Tagapag-alaga

Isang kabuuan ng 400 kalalakihang nagtapos ng hindi bababa sa high school at katumbas na paaralan ang makukuha upang magamit sa Kagawaran ng Pulisya ng Istanbul.


Ang mga kandidato ay nasa pagitan ng 19 Setyembre - 02 Oktubre 2020 www.pa.edu.tr Magagawa nila ang kanilang mga pre-application sa pamamagitan ng pag-log in gamit ang kanilang password sa e-government.

Ang mga kundisyon sa pagpasok para sa nasabing pagbili ay nakasaad sa ibaba. Ang iskedyul ng pagsusulit para sa pagbili ay mula sa opisyal na website ng Police Academy (www.pa.edu.tr) ibabalita.

Mahalagang balewalain ang mga pahayag na ginawa mula sa iba pang mga mapagkukunan.

2020/1. KINAKAILANGAN PARA SA MGA CANDIDATE NA GUSTO MAG-APLAY SA PANAHON NG BAZAAR AT KAPWA

 • a) maging isang mamamayan ng Republika ng Turkey,
 • b) Upang maging nagtapos ng hindi bababa sa high school o ang katumbas nito,
 • c) Upang maging hindi bababa sa 167 cm ang taas,
 • d) Ang index ng mass ng katawan na nasa pagitan ng 18 (inclusive) at 27 (inclusive).
 • e) Upang manirahan sa mga hangganan ng probinsya ng Istanbul nang hindi bababa sa isang taon,
 • f) Pagkumpleto ng serbisyo militar,
 • g) Pagkumpleto ng edad na 18 (ipinanganak noong o bago ang 18) at sa ilalim ng edad na 19.09.2002 (ipinanganak noong at pagkatapos ng 31), sa kondisyon na ang edad bago ang pagwawasto ay isinasaalang-alang sa mga pagwawasto ng edad na ginawa pagkatapos ng edad na 19.09.1990,
 • h) Hindi mahatulan ng pagkabilanggo dahil sa mabibigat na pagkabilanggo o pagkabilanggo dahil sa pandarambong, paghihimagsik, katiwalian, panunuhol, pagnanakaw, pandaraya, pandaraya, pang-aabuso sa pananampalataya, mapanlinlang na pagkabangkarote o anumang ibang nakakahiya na kilos, kahit na sila ay nakakulong ng higit sa anim na buwan
 • i) Hindi kinikilala bilang kilalang-kilala alinsunod sa mga paniniwala sa lipunan ng Turkey,
 • j) Hindi maagawan ng mga karapatang pampubliko, hindi mahatulan ng pagkakait ng mga serbisyong pampubliko,
 • k) Walang anumang hadlang sa serbisyo sibil,
 • l) Walang pagkakaroon ng ligal na balakid sa pagdadala ng sandata o paggawa ng armadong tungkulin,
 • m) Upang matupad ang mga kundisyon na tinukoy sa Regulasyon ng Mga Kundisyon para sa Kalusugan ng Pulisya,
 • n) Ang kandidato mismo at, kung may asawa, kanyang asawa; Nagtrabaho sa mga brothel, merger, appointment, solong bahay ng prostitusyon at mga katulad na lugar, o hindi upang makisangkot sa mga gawaing tagapamagitan at pagtalima, upang makabuo at magbenta ng lahat ng mga uri ng akda, audio at video na taliwas sa pangkalahatang moralidad at kagandahang-asal, anuman ang materyal na naitala o pagsusugal, droga o Hindi nagpapatuloy sa anumang pag-iimbestiga o pag-uusig ng panghukuman o pang-administratibo dahil sa nakapupukaw na sangkap, hindi ipinataw sa mga parusa sa pang-administratibo o hindi nahatulan para sa mga gawaing ito,
 • o) Hindi ginagamot para sa alkohol, paggamit ng gamot o stimulant na sangkap, o hindi ginagamot,
 • p) Hindi pinatalsik mula sa mga institusyong pagsasanay ng pulisya para sa anumang kadahilanan, maliban sa mga probisyon ng Mga Regulasyong Pangkalusugan,
 • q) Hindi lumahok, sumuporta o sumali sa mga aksyon, pagpupulong, martsa at rally ng mga organisasyong terorista at ang kanilang ligal o iligal na mga extension,
 • r) Hindi pagiging kasapi ng anumang partidong pampulitika o subsidiary na mga samahan ng mga partidong pampulitika sa oras ng aplikasyon,
 • s) Ang pagsisiyasat sa seguridad at paghahanap sa archive upang maging positibo.

BABALA: ANG ASAWA O ANAK AY HINDI MAGDESESYON NG SADTO SA EXAM FEE NG MARTYRS O SA MGA NAKA-disable.

BABALA: Dahil ang mga aplikasyon ng mga kandidato na may katayuan ng asawa o mga anak ng mga martir o mga taong may kapansanan ay gagawin ng aming Ahensya, ang mga petisyon ng mga kandidato (pangalan, apelyido, numero ng TR ID, address, lalawigan ng quota, 2 mga numero ng contact, katayuan sa pagtatapos) at ang sertipiko ng martyrdom o tungkulin sa kapansanan na naaprubahan ng nauugnay na institusyon Dapat nilang ipadala ang sample sa numero ng fax na 0 312 462 87 29 sa pagitan ng mga petsa ng pre-application.

BABALA: 2020/1. Kabilang sa mga kandidato na nag-a-apply para sa Period Market at Neighborhood Guard Exam;

 • Ang mga nagbayad ng bayad sa aplikasyon ngunit hindi o hindi maaaring gumawa ng pre-application online,
 • Ang mga hindi nag-apply nang personal kahit na gumawa sila ng paunang aplikasyon, o hindi nakakamit ang alinman sa mga kinakailangan sa aplikasyon, na hindi kumukuha ng pagsusulit, ay hindi maaaring kumuha ng pagsusulit, ay ibinukod mula sa pagsusulit,
 • Nabigo ang Pagsusulit sa Kandidato at Pagsusulit sa Seleksyon,
 • Pagbabayad ng bayad para sa isang transaksyon na hindi nangangailangan ng bayad o pagdeposito ng higit sa isang bayad para sa parehong transaksyon,
 • Ang mga kandidato na hindi nagbabayad ng bayad sa pagsusulit para sa kanilang ngalan ay hindi maibabalik sa anumang paraan.

Alam ng mga kandidato kung kailan at saan sila mag-a-apply at kumuha ng pagsusulit. www.pa.edu.tr Matututo sila mula sa address ng internet. Bilang karagdagan, ang mga kandidato ay hindi aabisuhan sa pamamagitan ng koreo o iba pang paraan ng komunikasyon. Ang advertising sa Internet ay isang abiso. Ang mga petsa ng pagsusulit ng mga kandidato ay hindi maaaring mabago pagkatapos nilang maisapinal at maibalita sa online. Ang responsibilidad na nagmumula sa hindi pagdalo ng mga aplikasyon at pagsusulit nang personal dahil sa hindi pagsunod sa ad sa internet ay pagmamay-ari ng mga kandidato.

BABALA: Mga kandidato na dumarating sa Application at Exam Center nang personal; Ipinagbabawal na panatilihin ang mga mobile phone, audio, video, recording device o iba pang katulad na elektronikong kagamitan.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HEREusap-usapan

Maging una sa komento

Yorumlar