Pangkalahatang Direktor ng mga Daan sa Kalalakihan upang Kumalap ng 14 na Mga Kumbensyahan

General Directorate of Highways
General Directorate of Highways

Upang maipatrabaho sa mga lugar ng trabaho na kaakibat ng Pangkalahatang Direktor ng mga Highway sa ilalim ng isang hindi tiyak na permanenteng kontrata sa pagtatrabaho; Isang kabuuan ng 14 na mga dating nahatulan o manggagawang nasugatan sa paglaban sa terorismo (TMY) ang makukuha.Ang Labor and Employment Agency ng Turkey na Direktor ng Pamahalaang ng Turkey ang aming kahilingan ay ipahayag sa 26 at mananatili sa bukas na Job ad sa loob ng 04 araw. Mga kundisyon ng hinihingi sa mga kandidato ng katayuan ng paggising sa loob ng 2021 araw mula sa petsa ng paglathala ng Labor and Employment Agency ng Turkey na panlalawigan ad / o ng Sangay http://www.iskur.gov.tr maaaring mag-aplay sa pamamagitan ng internet address.

Ang mga puntos na dapat isaalang-alang ng mga kandidato na nais mag-aplay ay tinukoy sa seksyon ng mga kondisyon at paliwanag na hahanapin para sa mga dadalhin bilang dating tagakulong-TMY sa ibaba.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

ang pangkalahatang direktor ng mga daanan ay kukuha ng mga dating manggagawa sa hukom
ang pangkalahatang direktor ng mga daanan ay kukuha ng mga dating manggagawa sa hukom

Mga kundisyon at paliwanag na hinahangad para sa mga dadalhin bilang mga dating nasakdal-manggagawa sa TMY:

1.Ang mga kandidato na natutugunan ang mga kinakailangan ng kahilingan, sa loob ng 5 araw mula sa petsa ng pag-publish ng anunsyo, mula sa İŞKUR panlalawigan directorates / service center, service point o https://esube.iskur.gov.tr magagawang mag-aplay sa pamamagitan ng pag-log in sa "Job Seeker" na link sa pamamagitan ng kanilang internet address kasama ang kanilang TR ident number at password. Ang mga aplikasyon ay palalawakin hanggang sa pagtatapos ng unang araw ng negosyo kasunod ng deadline ng aplikasyon.

2.Sa kondisyon na hindi sila nahatulan ng mga krimen laban sa seguridad ng Estado, mga krimen laban sa kaayusang konstitusyonal at paggana nito, mga krimen laban sa pambansang depensa, mga krimen laban sa mga lihim ng Estado at mga krimen ng paniniktik, pang-aabusong sekswal o pang-aabusong sekswal sa bata, kahit na pinatawad ; na hinatulan ng isang taon o higit pa sa bilangguan dahil sa isang krimen na sadyang nagawa o, anuman ang tagal ng pangungusap, pandarambong, pangingikil, panunuhol, pagnanakaw, pandaraya, pamemeke, pang-aabuso ng tiwala, mapanlinlang na pagkabangkarote, pagnanakaw sa kalakal, pagmumula sa pagpapatupad ng kilos, mga assets na nagmula sa krimen Kabilang sa mga nahatulan sa paglalaba ng kanilang mga halaga o smuggling, ang mga nakumpleto ang kanilang mga sentensya, ang mga nasuspinde, ang mga na pinakawalan sa probation, ang mga kumuha ng isang sertipiko ng dating nahatulan o na nasugatan sa laban laban sa terorismo na hindi maituturing na hindi wasto: Batas Militar Blg. 21 ng 6/1927/1111 o 16/6/1927 ng mga nasugatan sa saklaw ng Batas sa Mga Opisyal ng Reserve at Reserve Officers Officers na may petsang 1076/12/4 at may bilang na 1991 at sino ang nasugatan sa paraang hindi maipapalagay na hindi wasto bilang isang resulta ng mga sanhi at epekto ng mga insidente ng terorista (Susog na parirala: RG-3713). / 21 / 6-8) ulat ng medikal v Upang idokumento ang kanilang sitwasyon sa command letter na nagpapakita na siya ay nasugatan sa laban laban sa terorismo (Susog na parirala: RG-2014/29080 / 6-8),

3.Ang Turkish Foreign marangal na No. 2527 sa mga ito ay maaaring malayang Propesyon at Sining sa Turkey, Pampubliko, pribadong mga samahan o pagtatangi sa mga probisyon ng Batas sa talaang Pinapasukan sa negosyo upang maging isang mamamayan ng Turkey, na nasa saklaw ng edad na 18-35,

4.Hindi pinagkaitan ng mga karapatang pampubliko, (TPC 53 / isang Artikulo)

5.Nakumpleto ang serbisyo militar, naibukod o ipinagpaliban (para sa mga lalaking kandidato),

6.Pagkuha ng pagsusulit sa KPSS

7.Hindi tumatanggap ng pagreretiro, pagtanda o kawalan ng bisa ng pensiyon mula sa anumang institusyon ng seguridad sa lipunan,

8.Ang mga kandidato ay hindi dapat magkaroon ng anumang balakid upang gumana sa paglilipat.

9Ang mga kandidato ay hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema sa kalusugan na pumipigil sa kanila na patuloy na gampanan ang kanilang mga tungkulin. (Ang mga matagumpay sa pagsusulit at itinalaga ay gagamitin bilang isang tuwid na manggagawa.)

10.Ang mga kandidato ay dapat magkaroon ng hiniling na katayuang pang-edukasyon at mga espesyal na kundisyon alinsunod sa kinakailangang pamagat ng huling araw ng aplikasyon.

11.Ang mga kandidato na karapat-dapat na lumahok sa pagsusulit na may petsa ng pagsusulit, oras at lugar ay iaanunsyo sa seksyon ng mga anunsyo ng website ng aming institusyon (www.kgm.gov.tr). Ang anunsyo na ito ay likas na katangian ng isang abiso, at walang karagdagang notification na gagawin sa address ng mga nag-aalala sa pamamagitan ng koreo.

12.Mga kandidato sa pangwakas na listahan para sa oral exam; aling mga dokumento ang isusumite, lokasyon ng paghahatid ng dokumento, mga petsa at iba pang mga pamamaraan ng impormasyon ay ipapahayag sa paglaon sa seksyon ng mga anunsyo ng website ng aming Pangkalahatang Direktor (www.kgm.gov.tr), ang karagdagang mga nakasulat na abiso ay hindi gagawin sa mga kandidato.

13.Bilang isang resulta ng oral exam, ang mga kandidato na matagumpay bilang pangunahing at kapalit Ipapahayag ito sa seksyon ng mga anunsyo ng website ng aming Pangkalahatang Direktorat (www.kgm.gov.tr) at ang mga kandidato ay hindi aabisuhan sa pamamagitan ng pagsulat.

14.Nakalaan sa amin ang karapatang i-validate ang aplikasyon ng mga nagbibigay ng maling dokumento o gumawa ng deklarasyon, upang gumawa ng ligal na aksyon patungkol sa pagkansela ng proseso ng pangangalap, at upang maghain ng isang reklamong kriminal laban sa mga taong ito sa Opisina ng Punong Public Prosecutor upang mailapat ang mga nauugnay na probisyon ng Turkish Penal Code.

15.Ang empleyado na naitalaga ay hindi maaaring humiling ng paglilipat (pagtatalaga) sa mga lugar ng trabaho sa ibang lalawigan sa loob ng 5 taon.
4. Hindi pinagkaitan ng mga karapatang pampubliko, (TCK Artikulo 53 / a)

16.Ang mga tinanggap na 160,71 TL. Sisimulan sa isang walang bayad na sahod. Ang panahon ng paglilitis ng mga manggagawa na kukuha ay 60 araw; Ang kontrata sa pagtatrabaho ng mga nabigo sa loob ng panahon ng probationary ay tatapusin.

17. Kung maipakita sa paglaon na ang mga kandidato na matagumpay sa pagsusulit ay hindi nakamit ang mga kondisyon sa itaas, ang kanilang mga pagsusulit ay hindi wasto.

18.Ang mga kandidato ay maaaring tututol sa Lupon ng Eksam sa loob ng 5 (limang) araw ng negosyo pagkatapos ng anunsyo ng mga resulta. Ang mga pagtutol ay natapos sa loob ng 5 (limang) araw ng negosyo matapos na maabot nila ang Lupon ng Eksaminasyon at ang mga kaugnay na partido ay aabisuhan sa pamamagitan ng pagsulat. Ang petisyon na walang numero ng TR ID, pangalan, apelyido, lagda at address, ang pagtutol na ginawa ng fax at mga pagtutol na ginawa matapos ang expiry date ay hindi isinasaalang-alang.

19.Ang mga kandidato na karapat-dapat na umupo sa opisina ay magsumite ng personal sa mga hiniling na dokumento hanggang sa petsa na matukoy sa paglaon. Ang mga aplikasyon na ginawa sa pamamagitan ng koreo, kargamento o courier ay hindi isasaalang-alang. Gayunpaman, ang mga hindi maaaring magsumite ng kanilang mga dokumento dahil sa karamdaman o dahilan ng kapanganakan (sa kondisyon na nagsumite sila ng ulat ng kapanganakan o isang ulat na may sakit na nagsasaad ng kanilang kalagayan) ay maaaring maghatid ng kanilang mga dokumento sa pamamagitan ng kanilang mga kamag-anak. Ang mga kandidato na ang mga dokumento ay natanggap ay bibigyan ng isang nakasulat na abiso upang simulan ang kanilang mga tungkulin. Kapanganakan, karamdaman, atbp. ay hindi makarating para sa mga kadahilanan; Kung mapatunayan nila ang sitwasyong ito, bibigyan sila upang simulan ang kanilang tungkulin pagkatapos ng pagtatapos ng kanilang ligal na mga dahilan. Ang mga hindi nagsisimulang magtrabaho sa loob ng 15 araw sa kabila ng kanilang appointment, ang mga tumigil sa kanilang trabaho sa loob ng panahon ng probationary, ang mga hindi nagsumite ng isang dokumento sa loob ng tinukoy na tagal ng panahon ay itatalaga mula sa listahan ng reserba alinsunod sa mga probisyon ng nabanggit na Regulasyon, sa halip na yaong mga tumanggi o na determinadong hindi matugunan ang mga kinakailangan sa aplikasyon.

Armin

sohbet

Maging una sa komento

Yorumlar