Pag-anunsyo ng Ministrong Pangkalusugan ng 2021-65 Edad ng Pagkakatalaga ng Edad para sa 72

ministeryo ng kalusugan
ministeryo ng kalusugan

Ang Ministri ng Kalusugan, ang deadline ng aplikasyon ay Mayo 4, 2021, Pag-anunsyo ng 2021-65 na Edad sa Pagtatalaga ng Panahon para sa Taong 72.Mula sa Ministri ng Kalusugan:

ANUNSENSYA NG EDAD NG 2021-65 AGE RESTORATION COURSE SA 72

Ayon sa Annex 3359 ng Health Services Fundamental Law No.1, "ang mga appointment na gagawin sa espesyalista, manggagamot, dentista at kawani ng parmasyutiko at posisyon ng mga pampublikong institusyon at samahan ayon sa batas ng specialty sa medisina ay isinasagawa pagkatapos ng ang pagkumpleto ng mga pamamaraan na nakasaad sa batas, nang walang pagkuha ng bukas na pahintulot sa appointment, at ang kanilang pagkakalagay ay ginagawa ng Ministri ng Kalusugan nang walang pagsusuri at sa pamamagitan ng pagraranggo. " kasama ang probisyon.

Sa kabilang banda, sa Annex 17 ng nabanggit na batas, "Ang mga manggagamot at dalubhasang manggagamot na nagtatrabaho sa mga institusyong pangkalusugan at mga organisasyon na kabilang sa Ministri ng Kalusugan at mga kaakibat nito, at mga manggagamot ng pamilya na nagtatrabaho alinsunod sa mga probisyon ng Family Medicine Law No. . 24 ng 11/2004/5258, naaprubahan ng Ministri bawat taon. Sa kondisyon na maaari siyang magtrabaho hanggang sa edad na pitumpu't dalawa. " isinama ang regulasyon.

Sa kontekstong ito, alinsunod sa Circular na may petsang 23/11/2017 at bilang 2017/19, ang mga pamamaraan ng paglalagay na isasagawa upang matiyak ang muling pagtatrabaho ng mga manggagamot at mga dalubhasang manggagamot na nasa pagitan ng edad na 65-72 at kung sino ang dati nang nagtrabaho sa Ministri ng Kalusugan o mga kaakibat na samahan ay Gagawin ito ng lote sa kapaligiran ng computer.

A- PANGKALAHATANG PRINSIPYO

1) Ang mga aplikasyon ay matatagpuan sa website ng Ministry of Health General Directorate of Management Services (https://yhgm.saglik.gov.tr/), sa pamamagitan ng Personnel Information System (PBS), kasama ang e-Devlet gateway identification system, at sa loob ng mga panahong tinukoy sa draw calendar.

2) Lugar at oras ng pagguhit (https://yhgm.saglik.gov.tribabalita sa internet.

3) Ang mga kandidato na mag-aaplay ay punan ang application form nang elektronikong sa PBS, i-save at tapusin ang kanilang mga kagustuhan sa pagitan ng mga petsa na tinukoy sa kalendaryo ng lotto. Matapos ang proseso ng pagtatapos, ang impormasyon at mga kagustuhan sa aplikasyon ay hindi mababago. Ang mga aplikasyon na hindi natapos ay hindi isasaalang-alang.

4) Ang pinal na aplikasyon form ay hindi ipapadala nang magkahiwalay bilang mga pisikal na dokumento.

5) Ang mga kandidato na mag-aaplay ay makakagawa ng maximum na sampung (10) mga pagpipilian sa loob ng balangkas ng inihayag na kalendaryo, isinasaalang-alang ang mga lugar na bubuksan sa Personnel Information System (PBS). Ang mga kandidato na nagpahayag na nais nilang maayos sa pangkalahatang loterya ay ilalagay sa mga bakanteng bakante ng pangkalahatang lote kung hindi sila mailagay sa kanilang mga kagustuhan.

6) Ang mga nais mag-apply para sa isang loterya at kanselahin ang kanilang aplikasyon ay maaaring kanselahin ang aplikasyon para sa isang loterya elektronikong sa pamamagitan ng PBS hanggang Miyerkules, Mayo 05, 2021 - Martes, Mayo 18, 2021, 18:00. Ang mga nagkansela sa aplikasyon ng lottery ay hindi maaaring mag-apply para sa loteryang ito muli.

7) Bilang resulta ng pagsusuri, ang mga aplikasyon na hindi itinuturing na naaangkop ay ipapahayag sa PBS bilang isang kahalili ng abiso kasama ang mga kadahilanan para sa pagtanggi, at ang mga pagtutol ay matatanggap sa elektronikong paraan at ang mga resulta ay ipahayag sa PBS.

8) Ang mga panahong tinukoy sa Artikulo 657 ng Batas sa Mga Lingkod sa Sibil Blg. 97 ay isasaalang-alang sa pagtatalaga muli ng mga nag-atras at itinuring na umalis mula sa serbisyong sibil. Gayunpaman, ang mga aplikasyon ng mga taong nasa ganoong sitwasyon ay tatanggapin, na may isang buwan na natitira hanggang sa katapusan ng kanilang kapansanan bilang deadline para sa deadline ng draw.

9) Sa appointment ng abiso ng mga kandidato na inilagay sa mga posisyon ng Ministri ng Kalusugan at Mga Kaakibat na Institusyon, ang address na tinukoy ng kandidato sa aplikasyon ay gagawin bilang batayan.

10) Ang mga inilagay sa anumang tauhan o posisyon bilang isang resulta ng draw ay hindi maaaring mag-apply para sa loterya muli para sa isang taon pagkatapos ng anunsyo ng mga resulta ng loterya.

11) Ang mga aplikasyon ng mga kandidato na hindi sumusunod sa mga kundisyon na tinukoy sa teksto ng anunsyo ay hindi tatanggapin. Ang mga may mga aplikasyon na tinanggap nang hindi sinasadya at inilagay sa pamamagitan ng lote ay hindi hihirangin at makakansela kahit na ang kanilang mga appointment ay nagawa.

B- KANDIDATO UPANG MAG-APLAY SA KURSE AT KINAKAILANGAN

1) Dapat matugunan ng mga kandidato ang mga pangkalahatang kundisyon na tinukoy sa Artikulo 657 ng Batas sa Mga Lingkod sa Sibil No 48.

2) Mga manggagamot at dalubhasang manggagamot na nakumpleto ang edad na 65 at nagtrabaho sa Ministri ng Kalusugan o mga kaakibat na institusyon bago, at na nakumpleto ang edad na 72 sa petsa ng loterya, (Ang mga manggagamot na mas mababa sa edad na 65 ay maaaring mag-apply sa iba pang mga bukas na alituntunin sa appointment.

3) Ang mga manggagamot at dalubhasang manggagamot na nagretiro sa ex officio dahil sa edad na 65 at patuloy na nagtatrabaho bilang isang kinontratang doktor ng pamilya ay maaaring mag-aplay para sa panuntunang ito.

4) Maraming mga aplikasyon ng mga hindi nakakatugon sa mga kondisyon sa itaas ay hindi tatanggapin.

C-REQUIRED DOCUMENTS PARA SA APPOINTMENT

Upang makumpleto ang mga pamamaraan ng appointment ng mga kandidato na inilagay sa posisyon ng Ministri ng Kalusugan at Mga Kaakibat na Institusyon pagkatapos ng draw, ang mga sumusunod na dokumento batay sa appointment, kasama ang mga petisyon ng aplikasyon; Sa loob ng balangkas ng inihayag na kalendaryo, sila ay ipapadala sa pamamagitan ng kargamento o ihahatid sa pamamagitan ng kamay sa address na tinukoy sa annex ng institusyon kung saan sila ayos.

a) Pirmahang petisyon na nagsasaad ng katayuan ng rekord ng kriminal.

b) Isang pirmadong petisyon na nagsasaad na hindi sila nauugnay sa serbisyo militar. (Ang appointment ng iba pa ay hindi gagawin)

c) Isang pirmadong petisyon na nagsasaad na wala siyang sakit sa pag-iisip na maaaring hadlangan siyang patuloy na gampanan ang kanyang tungkulin.

d) Larawan ng pasaporte (6 na nakuha sa huling anim na buwan)

e) Form ng pagdeklara ng pag-aari.

f) Ang naaprubahang iskedyul ng serbisyo na tatanggapin ng mga tumigil sa kanilang tungkulin habang nagtatrabaho sa iba pang mga pampublikong institusyon at samahan, mula sa kanilang huling institusyon.

g) Isang dokumento na nagsasaad na ang mga kinontratang empleyado sa mga pampublikong institusyon at samahan at mga nagtatrabaho sa mga pribadong pasilidad ng pangangalaga ng kalusugan ay natanggal mula sa kanilang mga institusyon.

ANG MGA KANDIDATO NA NAGPAHAYAG NG KATANGIAN AT POSISYON BILANG RESULTA NG KUHA AY MAGHAHatid NG KANILANG APPOINTMENT BATAYANG DOKUMENTO SA ADDRESS NA NAPAHAYAG SA ibaba.

TR MINISTRY OF HEALTH, GENERAL DIRECTORATE OF MANAGEMENT SERVICES

Bilkent Campus Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. Hindi: 9 06800 Cankaya / ANKARA

Makipag-ugnay sa: 0 (312) 585 10 00

2021 YEARS 65-72 AGE RESTORATION COURSE SKEDULE

anunsyo ng ministeryo ng kalusugan taon ng pagguhit ng muling pagtatalaga ng edad

Armin

sohbet

Maging una sa komento

Yorumlar