Magre-recruit ang SPK ng 40 Mga Tauhan sa Trabaho

Capital Markets Board
Capital Markets Board

Sapat na bilang ng mga kandidato na itatalaga sa Representasyon ng Istanbul ng Capital Markets Board (ang Lupon) sa klase ng Pangkalahatang Administratibong Serbisyo, hanggang sa 8 Mga Katulong na Dalubhasa na may isang kawani ng ika-30 degree at hanggang sa 8 Katulong na Dalubhasa sa klase ng Lawyer Services, kumukuha sa account ng kanilang tagumpay. Gaganapin ang isang pagsusuri sa pasukan para sa pagpili ng mga tauhan.Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

MGA KONSISYON NG PAGSASANAY

1- Pagtupad sa mga pangkalahatang kundisyon na nakasaad sa sub-sugnay (A) ng Artikulo 657 ng Batas sa Mga Lingkod sa Sibil No.48,

2- Para sa 30 kawani ng Assistant Expert;
- Sa Public Personnel Selection Exam (KPSS) na isinagawa ng ÖSYM noong 2019 o 2020, KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP44, KPSSP45 (Pitumpu't limang) at mas mataas sa mga aplikante na may pinakamataas na iskor na 46 (Kung ang bilang ng mga kandidato sa ika-47 na ranggo ay higit sa isa dahil sa kanilang pantay na iskor, ang lahat ng mga kandidato ay aanyayahan sa pagsusulit.),
- Mga Agham Pampulitika, Ekonomiya at Administrasyong Agham, Ekonomiks, Negosyo, Negosyo at Ekonomiya, Mga Agham sa Negosyo at Pamamahala, Batas, Agham, Agham at Panitikan, Engineering, Agham Komersyal, Ekonomiya, Administratibong Agham Panlipunan, Aplikadong Agham, Mga Agham sa Pamamahala ng Agham at 4 Actuary, Actuarial Science, Banking, Banking and Finance, Banking and Finance, Banking and Insurance, Labor Economics and Industry Relations, Econometrics, Economics / Economics, Economics and Finance, Industrial Engineering, Industrial Systems Engineering, Batas, Ekonomiya, Statistics, Statistics at Computer Science, Business, Business Management, Business Information Management, Business Informatics, Business Engineering, Business-Economics, Public Management, Global and International Affairs, Pananalapi, Accounting, Impormasyon sa Accounting Si Accounting and Auditing, Accounting and Finance Management, Accounting and Financial Management, Accounting and Finance Management, Marketing, Capital Markets, Capital Market Auditing and Rating, Insurance, Insurance and Risk Management, Political Science, Political Science and Public Administration, Political Science and International Mga Relasyon, Mga Relasyong Internasyonal, Internasyonal na Kalakal at Pananalapi, Internasyonal na Pananalapi, Internasyonal na Relasyon at European Union, Internasyonal na Negosyo, Pamamahala sa Internasyonal na Negosyo, Internasyonal na Negosyo, Internasyonal na Kalakal, Internasyonal na Kalakal at Negosyo, Internasyonal na Kalakalan at Marketing, Mga Sistema ng Impormasyon sa Pamamahala, Actuarial at Pamamahala sa Panganib , Pang-industriya at Sistema ng Engineering, Econometric sa Pananalapi, Pag-unlad at Pamamahala ng Real Estate, Real Estate at Asset Valuation, Real Estate at Asset Evaluation, Entreprenurship, Islamic Economics and Finance, Global Politics and International Relations, Capital Markets and Portfolio Management, Insurance and Actuarial Science Nagtatapos mula sa mga kagawaran ng Negosyo, Seguro at Seguridad ng Panlipunan, Teknolohiya at Pamamahala ng Impormasyon, Internasyonal na Pananalapi at Pagbabangko, Internasyonal na Negosyo, Internasyonal na Negosyo at Kalakal, Internasyonal na Kalakal at Pananalapi, Agham sa Pamamahala o mga dayuhang faculties o kolehiyo na kinikilala ng may kakayahang awtoridad bilang katumbas ng ang nakalista sa itaas,

3- Para sa mga tauhan ng 10 Mga Katulong na Abugado;
- Sa Public Personnel Selection Exam (KPSS) na hawak ng ÖSYM noong 2019 o 2020, kabilang sa 1 na mga aplikante na may pinakamataas na iskor na 2 (pitumpu't limang) o mas mataas mula sa alinman sa mga uri ng KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11 , KPSSP75 at KPSSP200. (Kung ang bilang ng mga kandidato sa ika-200 na ranggo ay higit sa isa dahil sa kanilang pantay na iskor, ang lahat ng mga kandidato ay aanyayahan sa pagsusulit.)
- Upang makapagtapos mula sa mga banyagang faculties o kolehiyo na tinatanggap ng mga facult ng batas o katumbas na may kakayahang awtoridad at upang makumpleto ang kanilang pag-aaral sa abugado o upang maisumite ang sertipiko ng pagkumpleto ng internship sa Lupon sa pinakabagong 1 linggo bago ang petsa ng oral pagsusulit (ang mga hindi nagdadala ng dokumento sa pagkumpleto ng internship sa loob ng nasabing panahon ay hindi dadalhin sa oral exam),

4 - Hindi hihigit sa edad na 01 hanggang Enero 2021, 35,

5 - Walang pagkakaroon ng probisyon laban sa isang kilos na itinuturing na isang krimen ayon sa Batas sa Capital Market at iba pang mga batas sa pananalapi,

6 - Hindi upang magbigay ng maling impormasyon at mga dokumento o upang gumawa ng walang mga deklarasyon dahil sa mga pamamaraan ng pagpasok.

APETIKASYON NG APPLIKASYON

Ang paggawa ng mga aplikasyon ng pagsusulit sa pagitan ng 27.04.2021 - 11.05.2021 sa pamamagitan ng pagpunan ng "Application Form", na maaaring ma-access mula sa opisyal na website ng aming Lupon (spk.gov.tr), pagkatapos mapunan ang form, ito ay magiging nakalimbag sa system at ang photocopy ng sertipiko ng edukasyon ay ipapadala noong 18.05.2021. Dapat itong ipadala sa pamamagitan ng kamay o sa pamamagitan ng koreo sa Ankara gitnang address ng Lupon hanggang 16:00 sa petsa ng 18.05.2021. Ang mga aplikasyon na ipinasok sa mga tala ng Lupon pagkalipas ng 16:00 noong XNUMX, kabilang ang mga pagkaantala sa post, ay hindi isasaalang-alang.

Armin

sohbet

Maging una sa komento

Yorumlar