Sinagot ng Ministri ng Panloob ang Mga Bagong Katanungan Tungkol sa Panahon ng Kabuuang Pagsasara

Sinagot ng Ministri ng Panloob ang Mga Bagong Katanungan Tungkol sa Panahon ng Kabuuang Pagsasara
Sinagot ng Ministri ng Panloob ang Mga Bagong Katanungan Tungkol sa Panahon ng Kabuuang Pagsasara

Ang Ministri ng Panloob ay patuloy na sinasagot ang mga madalas itanong tungkol sa paikot na ito sa 'Kabuuang Mga Panukala sa Pagsasara' na may petsang Abril 27.Ang pahayag na ginawa ng Ministry of Interior ay ang mga sumusunod:

katanungan: "Ang mga ahente ng seguro at surveyor ay hindi kasama sa mga curfew at paghihigpit sa paglalakbay sa pagitan ng mga tao?

Cevap: Ang mga ahente ng seguro ay napapailalim sa mga curfew sa panahon ng buong pagsara at dapat itigil ang kanilang mga aktibidad.

Sa panahon ng buong pagsasara, ang mga nagsasaayos ng seguro ay maibubukod mula sa mga paghihigpit sa curfew sa kondisyon na ang isang dokumento ng tungkulin ay inilabas ng nauugnay na pangunahing kumpanya ng seguro at ang ruta / oras ng pinsala ay limitado lamang kung may aksidente. Sa kontekstong ito, ang mga eksperto sa seguro na lalabas sa mga kalye na may kaugnayan sa pinsala ay kinakailangang magsumite ng isang dokumento ng pagtatalaga at kard ng pagkakakilanlan ng kumpanya na inisyu ng pangunahing mga kumpanya ng seguro sa panahon ng pag-iinspeksyon.
Ang isang kopya ng mga dokumento ng pagtatalaga na inisyu ng mga pangunahing kumpanya ng seguro sa loob ng saklaw na ito ay sabay na ipapadala sa mga nauugnay na yunit ng nagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng Gobernador / Gobernador ng Distrito.

katanungan: Ang mga pag-aayos at pagpapanatili ng mga tindahan ng mga sasakyang pang-agrikultura at mga mekanika ng auto ay naibukod mula sa curfew?

Cevap: Ang mga pag-aayos at pagpapanatili ng mga tindahan ng mga sasakyang pang-agrikultura at mekanika ng sasakyan ay hindi naibukod mula sa curfew. Sa panahon ng curfew na ipinataw sa buong panahon ng pagsasara, ang mga workshop sa pag-aayos at pagpapanatili at mga mekanika ng auto na nagsasagawa ng pagkumpuni at pagpapanatili ng mga sasakyang ginamit sa mga aktibidad ng produksyon ng agrikultura ay mananatiling sarado.
Gayunpaman, sa kaso ng pangangailangan sa mga tuntunin ng pagpapanatili ng mga aktibidad ng produksyon, ang mga lugar ng trabaho na ito ay maaaring buksan pansamantalang may kaalaman ng gobernador ng distrito / pagpapatupad ng batas sa isang maikling panahon at may hangarin na alisin ang nauugnay na hindi gumana ng kakayahan, at magagawa nag-aalok ng mga serbisyo sa tawag at para lamang sa pag-aalis ng nasabing maling pagganap.

Ang mga empleyado na kailangang pumunta sa kanilang mga lugar na pinagtatrabahuhan upang maibigay ang serbisyong ito ay pansamantalang maliban sa mga paghihigpit sa curfew, sa kondisyon na limitado lamang sila sa mga aktibidad na ito at tugma sa ruta / oras.

katanungan: Makakapunta ba ang mga retirado sa mga bangko para sa pensiyon at mga pagbabayad ng bonus na magagawa sa pagitan ng 3-15 Mayo 2021?

Cevap: Ang mga sweldo at bonus ng pagreretiro at iba pang suweldo / buwanang / sahod na babayaran sa pagitan ng 3-15 Mayo 2021 sa loob ng buong panahon ng pagsasara;

 • Sumusunod sa kalendaryo at mga tagal ng panahon na inihayag ng Banks Association ng Turkey,
 • Upang magamit ito sa loob ng panahon na naaayon sa sarili nitong pangkat sa loob ng kalendaryo at mga panahon na ipahayag ayon sa numero ng TR ID o iba pang mga pamamaraan
 • Pagpunta sa pinakamalapit na sangay ng Bangko kung saan magagawa ang pagbabayad ng suweldo,
 • Sa kondisyon na sundin ang panuntunan sa ruta at oras, ang aming mga mamamayan sa loob ng saklaw na ito ay hindi maibabahagi sa mga paghihigpit sa curfew sa pagpunta sa at mula sa mga sangay ng bangko at ATM.
 • Napakahalaga na gamitin ng ating mga mamamayan ang pagbubukod na ito upang makapunta sa at mula sa sangay na pinakamalapit sa tirahan ng Bangko sa lalong madaling panahon.
 • Ang mga kinakailangang hakbang ay dapat gawin ng mga pangangasiwa sa bangko sa ilalim ng koordinasyon ng mga lokal na gobernador, at ang bilang ng mga sangay na dapat manatiling bukas at ang bilang ng mga tauhang gagamitin ay dapat dagdagan upang maiwasan ang hitsura na salungat sa mga hakbang laban sa epidemya, lalo na ang panuntunang pisikal na distansya sa panahon ng pagbabayad ng suweldo / buwan / sahod o bonus. Upang maiwasan ang paghalay, maaaring posible na mag-inat sa oras ng pagbubukas at pagsasara ng mga sangay ng bangko sa panahong ito.

katanungan: Paano maihahatid ang mga pensyon at mga pagbabayad ng suporta sa lipunan para sa mga may kapansanan at matatanda sa mga nakikinabang?

Cevap: Sa panahon ng buong pagsasara, parehong kapansanan at may edad na pensiyon at mga pagbabayad na suportang panlipunan na dapat gawin sa pagitan ng Mayo 5-10 ay dapat gawin alinsunod sa mga kundisyon ng paglaban sa epidemya.
Sa kontekstong ito, hindi kasama ang ililipat sa mga may hawak ng card ng PTT at mga bank account bilang resulta ng negosasyon sa Ministry of Family and Social Services, PTT General Directorate at Governorates;

 • 867.242 para sa may kapansanan at may edad na pensiyon,
 • Sa mga pagbabayad ng suporta sa lipunan, 765.852,
  Napagpasyahan na ang mga pagbabayad ng tamang may-ari ay babayaran sa bahay at ibabahagi sa publiko ng Ministry of Family and Social Services.
 • Sa loob ng saklaw ng mga may kapansanan at may edad na pensiyon at mga pagbabayad sa suporta sa lipunan na magagawa sa pagitan ng Mayo 5-10; Bayad na 1.633.094 mga benepisyaryo sa kabuuan, hindi kasama ang mga ipinadala sa PTT card o numero ng Iban; Sa ilalim ng koordinasyon ng aming mga gobernador at sa loob ng mga pangkat ng suportang panlipunan ng Vefa, maihahatid ito sa mga tamang may-ari sa kanilang mga tirahan sa pamamagitan ng mga namamahagi ng PTT, mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas at iba pang mga tauhang pampubliko.

katanungan: Paano dapat kumilos ang mga magpapakain ng mga ligaw na hayop sa panahon ng curfews?

Cevap: Ang mga awtoridad ng sibil at mga yunit ng nagpapatupad ng batas ay magbibigay ng kinakailangang mga pasilidad para sa aming mga mamamayan na magpapakain ng mga hayop na naliligaw sa panahon ng curfew sa panahon ng kumpletong pagsara.

Ang mga magpapakain ng mga hayop na naliligaw; Sa mga araw ng curfews sa kundisyon ng pagiging limitado sa ruta sa pagitan ng kanilang tirahan at mga punto ng pagpapakain, mananatili sa loob ng saklaw ng minimum na tao na kayang bayaran ang aktibidad sa pagpapakain, na nagpapakita ng napapanahong kuha ng larawan / video ng pagpapakain ng hayop aktibidad sa panahon ng pag-iinspeksyon ng mga alagad ng batas o pagpapakita ng mga materyales na kinuha nila upang pakainin ang mga hayop sa kalye. makakapagpatakbo din sila nang hindi na kailangang magsumite ng anumang mga dokumento.

katanungan: Ang mga miyembro ba ng press ay may hawak na isang turquoise press card na napapailalim sa mga curfew at paghihigpit sa paglalakbay sa pagitan ng mga tao?

Cevap: Isinasaalang-alang ang pagpipilit ng kanilang pampublikong tungkulin, ang mga miyembro ng pindutin ang may hawak ng isang turquoise press card ay hindi sasailalim sa curfew at intercity travel na paghihigpitin na ipinakita nila ang kanilang mga corporate identity card.

Walang karagdagang permit o dokumento ang kakailanganin, bukod sa turquoise press card, sa panahon ng pag-audit na isasagawa ng mga tagapagpatupad ng batas at sa yugto ng pag-ticketing ng mga sasakyang pampubliko na transportasyon.

katanungan: Paano maglakbay ang intercity ng mga taong kasangkot sa mga aktibidad ng mobile na pag-alaga sa pukyutan?

Cevap: Sa aming pabilog na may petsang 03.04.2021 at may bilang na 6202; Nakasaad na ang mga taong nakikibahagi sa mobile na pag-alaga sa pukyutan ay hindi pipigilan sa kanilang mga aktibidad, sa kondisyon na ididisimpekta nila ang kanilang mga nauugnay na kagamitan, lalo na ang mga sasakyan sa transportasyon, bago simulan ang intercity transfer, ay nagsagawa ng mga pagsusuri sa kalusugan sa kanila at hindi makipag-ugnay sa lokal ang mga tao hangga't maaari sa mga lugar na pupuntahan nila.

Sa loob ng balangkas ng Mga Serbisyo sa Beterinaryo, ang Batas Pangkalusugan ng halaman, Pagkain at Pagpapakain ng Batas na may bilang na 5996, ang mga taong nakikibahagi sa mga aktibidad na mobile na pag-alaga sa pag-alaga sa mga pukyutan ay dapat kumuha ng sertipiko ng rehistro ng bee registration (ACS) mula sa Provincial / District Agriculture and Forestry Directorates habang inter-provincial paglipat.

Kaugnay nito, sa panahon ng intercity travels ng mga mobile beekeepers sa loob ng saklaw ng mga aktibidad ng pag-alaga sa mga pukyutan, ang AKS Rehistrasyon ng Sertipiko na inisyu ng Sangguniang Panlalawigan / Kagawaran ng Kagawaran ng Kagubatan at sa pagkakaroon ng isang referral na dokumento, hindi kinakailangan ng dokumento ng permit para sa paglalakbay. para sa inspeksyon ng mga alagad ng batas.

Ang mga beekeepers na nais pumunta sa at mula sa mga lugar kung saan matatagpuan ang mga beehives sa parehong lungsod ay bibigyan ng pahintulot sa pamamagitan ng pag-check sa dokumento, ruta at oras ng pagpaparehistro ng AKS.

katanungan: Paano maglakbay ang intercity ng mga may-ari ng kabayo, trainer, groom at iba pang mga empleyado upang lumahok sa mga samahan ng karera ng kabayo?

Cevap: Ang mga nagmamay-ari ng kabayo, tagapagsanay at mag-aalaga ay maliban sa pagbabawal ng paglalakbay sa intercity upang lumahok sa mga organisasyong nakaayos sa iba't ibang mga lalawigan, sa kondisyon na ang dokumento ng appointment ay ilalabas lamang para sa sapilitan na sitwasyon ay isinumite ng Turkey Jockey Club, na siyang ehekutibo ng samahan, habang ang mga kumpetisyon ng karera ng kabayo ay patuloy na gaganapin.

Ang isang kopya ng mga dokumento ng pagtatalaga na inisyu ng Jockey Club ng Turkey, na kung saan ay sasailalim sa paghihigpit sa oras at ruta ng kumpetisyon, ay sabay na ipapadala sa mga nauugnay na yunit ng nagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng Gobernador / Mga Gobernador ng Distrito. "

Armin

sohbet

Maging una sa komento

Yorumlar