Van Yüzüncü Yıl University na Magrekrut ng 91 Nakakontratang Personel

Dursun Odabas Medical Center Hospital ng Van Yuzuncu Yil University
Dursun Odabas Medical Center Hospital ng Van Yuzuncu Yil University

Opisyal na Gazette na may petsang 657 at may bilang na 4 na isinama sa Kautusang Blg. 06.06.1978/7 na may petsang 15754 upang magamit sa Dursun Odabaş Medical Center Hospital at iba pang gitnang yunit ng Van Yüzüncü Yıl University alinsunod sa talata (B) ng Artikulo 28.06.2007 ng Batas sa Mga Lingkod sa Sibil Blg. 26566. 2 na kinontratang tauhan ang kukuha para sa mga posisyon na nakasaad sa ibaba, batay sa pagkakasunud-sunod ng marka ng pangkat ng KPSS (B), alinsunod sa talata (b) ng karagdagang artikulo 91 sa Mga Prinsipyo Tungkol sa Pagbabago ng Mga Prinsipyo Tungkol sa Pagtatrabaho ng Mga Kontrata na Personnel na inilathala sa

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

NIT KODE TITLE PCS KARAPATAN
E01 EBE 4 MAGING ISANG Bachelor of Midwifery DEPARTMENT.
E02 EBE 2 MAGING ISANG Bachelor of Midwifery DEPARTMENT. UPANG MAAARING NA ANG UNIVERSITY HOSPITALS AY NAGAWA NG HINDI LIMANG TAON SA PAGHatid NG UNIT NG Gynecology and Obstetrics Services.
E03 EBE 2 UPANG MATUTUKAN NA SIYA AY NAKA-GRADUAT NG MINISTRY OF HEALTH AT NAGPAGAWA SA MINISTERIAL SERVICES SA INSTITUTIONS NA NAGBIBIGAY NG HEALTH SERVICES.
H01 NURSE 10 NA MAGING GRADUATED UNDERGRADUATE NURSING DEPARTMENT.
H02 NURSE 2 UPANG MATUTUKAN NA SIYA AY NAG-GRADUATE NG NURSING DEPARTMENT AT NAGPAGAWA SA GENERAL INTENSIVE CARE NURSING SERVICES.
H03 NURSE 2 UPANG MATUTUKAN NA SIYA AY NAGING GRADUATED UNDERGRADUATE NURSING AT NAGPAGAWA SA NURSING SERVICES.
H04 NURSE 5 UPANG MAG-GRADUATE MULA SA NURSING FIELD NG SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS.
H05 NURSE 5 TINUTURUAN NA ANG IKALAWANG PANG-EDUKASYONG INSTITUSYON SA EDUKASYON AY NAGING GRADUATED MULA SA NURSING AT NAGAWA SA NURSING SERVICES.
H06 NURSE 2 UPANG MAG-GRADUATE MULA SA NURSING FIELD NG SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS AT UPANG MANGGAMIT NA NAGPAGAWA SIYA SA NURSING SERVICES PARA SA MASAKIT SA ISANG TAON SA INSTITUSYONAL NA INSTITUSYON SA INSTITUTIONAL
H07 NURSE 4 UPANG MA-GRADUATE ANG NURSING FIELD NG SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS AT SIGUROHIN NA NAKASASALAMAT SA BAGONG Nanganak na INTENSIVE CARE SERVICE. DOKUMENTE DIN NA NAGPAGAWA KAYO SA NURSING SERVICES SA ATAS NG DALAWANG TAON.
H08 NURSE 2 NA MAGING GRADUATED MULA SA NURSING FIELD NG SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS AT NA MAGING SA NURSING SERVICES PARA SA HANGGANG limang TAON SA NEWBORN INTENSIVE CARE SERVICE. DIN, upang maipakita na siya ay kumuha ng NEWBORN HEARING SCREENING USER TRAININGS SA MINISTRY OF HEALTH NA APROBED NEONATAL RESUITATION PROGRAM.
H09 NURSE 2 UPANG MAG-GRADUATE MULA SA NURSING FIELD NG SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS AT MAAARI NA GINAWA NG SILANG SA NURSING SERVICES SA Gynecology. Dagdag pa, upang maipakita na ang ministeryo ng kalusugan ay inaprubahan BASIC UNANG AID TRAINING, STERILASATION EDUCATION AT NEONATAL RESUSITATION PROGRAM.
H10 NURSE 2 GRADUATE MULA SA NURSING FIELD OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS AT HINDI MAKALABANG DALAWANG TAON SA PANGKALAHATANG PAGLABAS, ORTHOPEDICS AT INTERNAL SERVICES
Ipahayag na NAGAWA KA NA SA NURSING SERVICES.
H11 NURSE 2 ANG IKALAWANG PANG-EDUKASYON NA INSTITUSYON SA EDUKASYON AY NAGING GRADUATED MULA SA NURSING AT NAGAWA SA NURSING SERVICES SA ENDOSCOPY
DOKUMENTO
H12 NURSE 2 GRADUATED MULA SA NURSING FIELD OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS AT GUMAGAWA SA NURSING SERVICES SA HABANG SA DALAWANG TAON SA ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION INTENSIVE CARE UNIT SA UNIVERSITY HOSPITALS
DOKUMENTO NA NANGYARI.
H13 NURSE 3 GRADUATED MULA SA NURSING FIELD NG SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS AT GUMAGAWA SA NURSING SERVICES PARA SA HABANG SA ISANG TAON SA EAR-Nose-THROAT AND EYE SERVICES NG HOSPITALS NA NAGBIBIGAY NG INED TRANSYONG PAGLALAKAT
DOKUMENTO NA NANGYARI.
H14 NURSE 4 GRADUATE MULA SA NURSING NG SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS AT SA MINIMUM TATLONG UNIVERSITY HOSPITALS SA Gynecological Diseases and Obstetrics Services, at sa isang Maternity Hospital O PERIONATOLOGY UNIT
DOKUMENTO NA NAGAWA MO NG ISANG TAON
H15 NURSE 2 GRADUATED MULA SA NURSING FIELD OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS AT HINGGANG SA TATLONG TAON SA NEUROLOGY SERVICES NG UNIVERSITY HOSPITALS
DOKUMENTO NA GUMAGAWA ITO.
H16 NURSE 2 GRADUATED MULA SA LALAKI NG NURSING NG IKALAWANG EDUKASYON SA INSTITUSYON AT SA SERBISYO NG BATA NG MGA HOSPITAL NA NAGBIBIGAY NG INED SERBISYO NG PAGLALAKOT
DOKUMENTO NA NAGAWA MO SA NURSING SERVICES.
H17 NURSE 2 GRADUATED MULA SA NURSING FIELD OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS AND EMERGENCY SERVICE PARA SA HABANG SA DALAWANG TAON SA HOSPITALS NA NAGBIBIGAY NG INED SERBISYO NG INED
TINUTUNAN NA NAGAWA KA SA NURSING SERVICES.
H18 NURSE 2 UPANG MATUTUKAN NA ANG IKALAWANG PANG-EDUKASYON SA INSTITUSYON SA EDUKASYON AY NAGING GRADUATED MULA SA NURSING AT NAGAWA SA NURSING SERVICES SA ISANG BAGONG UNIT PARA SA MASASABI NG DALAWANG TAON SA HOSPITALS NA NAGBIBIGAY NG INED SERVICES NG PAGLALAKAS, DIN ANG MINISTERYO NG HEALTH
UPANG MAAARING NA ANG PROGRAMA NG RESUSITATION AY NATRAIN.
H19 NURSE 2 GRADUATE MULA SA NURSING FIELD NG SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS AT NAGPAGAWA SA CARDIOVASCULAR SURGERY INTENSIVE CARE UNIT SA ATAS NG ISANG TAON SA HOSPITALS NA NAGBIBIGAY NG SERBISYO NG INDIVIDUAL Treatment.
DOKUMENTO.
ST01 TECHNICIAN NG HEALTH 2 MAGING GRADUATE NG ANESTHESIA PROGRAM ASSOCIAL GRADUATE AND GENERAL INTENSIVE CARE
DOKUMENTO NA NAGING TRABAHO SA UNIT HINDI LANG SA ISANG TAON.
ST02 TECHNICIAN NG HEALTH 2 MAGING GRADUATE NG ANESTHESIA PROGRAM BILANG ANESTHESIA AT HANGGANG limang beses sa ANESTHESIA SA OPERATING UNIT NG UNIVERSITY HOSPITALS
DOKUMENTO NA NAGPAGAWA KAYO BILANG TECHNICIAN.
ST03 TECHNICIAN NG HEALTH 1 NA MAGING GRADUATED AS ANESTHESIA PROGRAM AT UPANG MABIGYAN NA SILANG NAGAWA SA OPERATING UNIT NG HOSPITALS NA NAGBIBIGAY NG INDOMED NA PAGGAMOT NA MAY MASASAKA SA TATLONG TAON NG ANESTHESIA TECHNICIAN VOCATIONAL CODE. NAGLALAPAT DIN NG KOMPUTERIZAD NA MGA DEGLISANG TOMOGRAPHY
DOKUMENTO NA NAKATANGGAP TRAINING NG USER.
ST04 TECHNICIAN NG HEALTH 1 NA MAGING GRADUATED MULA SA UNANG AT EMERGENCY AID PROGRAM BILANG ISANG ASSOCIATE GRADUATE AT UPANG MABUTI NA NAGING NAGAWA SIYA SA VOCATIONAL CODE NG UNA AT EMERGENCY AID TECHNICIAN / AMBULANCE AT EMERGENCY AID TECHNICIAN HEALSYSTO NG MINISYAL SA MINISYON NG MINISYON NG MINISYON NG MINISYAL. DIN, TINANGGAP NYA NG ADVANCED LIFE SUPPORT PRACTICIAN COURSE AND RationalAL USE OF DRUG TRAINING FOR CHILDREN APPROVED BY THE MINISTRY of HEALTH.
DOKUMENTO.
DS01 IBA'T HEALTH STAFF 1 ELDERLY CARE PROGRAM GRADUATE ASSOCIATE GRADUATE AT SA MINIMUM LIMANG TAON SA CORONARY ANGIOGRAPHY UNIT NG UNIVERSITY HOSPITALS
DOKUMENTO NA GUMAGAWA ITO.
DS02 IBA'T HEALTH STAFF 1 UPANG MAG-GRADUATE MULA SA LALAKI NG EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN NG SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS AT UPANG MAAARING NA NAGAWA NG IBA SA MASASANG LIMANG TAON SA UNIVERSITY HOSPITALS. DIN, Naranasan SIYA SA HORMONES AT PAGSUBLIS NG APPLICATIONS SA PEDIATRIC ENDOCRONOLOGY CLINIC NG UNIVERSITY HOSPITALS AND FACTOR BLEEDING TIME AND CHEMOTHERAPY Treatment APPLICATIONS SA HEMATOLOGY CLINIC.
DOKUMENTO
DS03 IBA'T HEALTH STAFF 1 NA MAGING GRADUATED NG ASSOCIATE GRADUATE MULA SA LABORANT PROGRAM. DOKUMENTO NA GINAWA MO SA LALAKI NG LABORATORY. CENTRIFUGAL TYPES, POLYMERAZE CHAIN ​​REACTION (PCR) AT ELISA TEECHNIQUES EDUCATION AT HORMONE AND BIOCHEMISTRY DEVICE APPLICATION TRAINING.
DOKUMENTO
DS04 IBA'T HEALTH STAFF 1 Bachelor's Degree sa BIOLOGY AT SA MINIMUM LIMANG TAON SA LABORATORIES NG UNIVERSITY HOSPITALS NG MEDICAL BIOCHEMISTRY LABORATORIES NG UNIVERSITY HOSPITALS
DOKUMENTO NA GUMAGAWA ITO.
DS05 IBA'T HEALTH STAFF 1 NA MAGING GRADUATED MULA SA UNA AT EMERGENCY AID PROGRAM ASSOCIATE AT UPANG MABIGYAN NA SILANG NAGAWA SA LABAN SA HABANG SA TATLONG TAON. DIN, TUMANGGAP SIYA NG UNIVERSITY-APPROVED CHILD AND ADULT ADVANCED LIFE SUPPORT EDUCATION AND PATIENT ASSESSMENT AND BASIC PRACTICES TRAINING.
CERTIFICATE
DS06 IBA'T HEALTH STAFF 1 GRADUATE MULA SA DIALYSIS PROGRAM ASSOCIAL GRADUATE AND MINISTRY OF HEALTH APREDED EDUCATIONAL NURSING, UNA AT EMERGENCY AID, EMERGENCY SERVICE AT EKG
UPANG MAY EDUCATIONAL DOCUMENTS.
R01 X-RAY TECHNICIAN 1 GRADUATED MEDICAL IMAGING TECHNIQUES PROGRAM BILANG ASSOCIATE GRADUATE AT NAGAWA NG HANGGANG DALAWANG TAON SA PET-CT MEDical IMAGING SA NUCLEAR MEDICINE UNIT NG PUBLIC HOSPITALS INED TAMBENTONG INSTITUSYON
DOKUMENTO NA NANGYARI.
R02 X-RAY TECHNICIAN 1 GRADUATE MULA SA FIELD OF RADIOLOGY OF SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND
UPANG MAAARING NA ANG UNIVERSITY HOSPITALS AY GUMAGAWA SA RADIOLOGY UNIT SA ATAS NG TATLONG TAON.
R03 X-RAY TECHNICIAN 4 PROGRAMA NG MGA TEKNIKTO NG MEDIKAL NA PAGHAHANDA AY ANG PINAKA NAKAKATUKLANG RADIOLOGY UNIT NG UNIVERSITY HOSPITALS
DOKUMENTO NA ITO AY NAGAWA AT LEAST THREE YEARS.
R04 X-RAY TECHNICIAN 3 GRADUATE NG PROGRAMA NG MGA TEKNIKTO NG MEDIKAL NA IMAGING BILANG ASSOC. AT SA MINIMUM TATLONG TAON SA RADIOLOGY UNIT NG UNIVERSITY HOSPITALS
DOKUMENTO NA GUMAGAWA ITO.
R05 X-RAY TECHNICIAN 1 Mga Teknikal na IMAGING TEECHNIQUES PROGRAM ASSOCIAL GRADUATE
AT UPANG MATUTURAN NA ANG UNIVERSITY HOSPITALS AY NAGAWA SA NUCLEAR MEDITOONG UNIT SA HANGGANG MAITLONG TAON.
P01 PSYCHOLOGIST 1 NA MAGING GRADUATED UNDERGRADUATE OF PSYCHOLOGY AT MAGING TRABAHO SA PUBLIKONG INSTITUSYON PARA SA HABANG SA ISANG TAON SA KASUNDUAN NG VOCATIONAL SA PSYCHOLOGIST. DOKUMENTO NA KANYA AY NANATAY SA TUNGKOL SA WIKA AT PAGSALITA SA PAMAMAGITAN NG PAG-APLAY NG PAGSUSULIT SA NEUROPSYCHOLOGY. DIN, NAPATUNAYAN NG UNIVERSITY ANG COGNITIVE BEHAVIORALIST SA BATA AT ADOLESCENTS
PAGTATAYA NA NAKATANGGAP KAYO NG THERAPY PRACTICE TRAINING.
B01 TUNGKOL SA TANGGAPAN 1 NA MAGING GRADUATED UNDERGRADUATE MULA SA KAGAMITAN NG CINEMA-TV AT MAGING TRABAHO SA HABANG SA ISANG TAON NA MAY VOCATIONAL CODE NG ISANG RADIO TELEVISION PRODUCER. DOKUMENTO NA KANYANG PINASANAY SA TUNGKULIN UPANG GAMITIN ANG OBSTRUCTION AT JIMMY JIB OPERATOR
B02 TUNGKOL SA TANGGAPAN 1 NA MAGING GRADUATED HIGH SCHOOL AND EQUIVALENT AT MAGING TRABAHO SA PUBLIC INSTITUTIONS PARA SA HABANG LIMANG TAON UPANG MATUTURAN NA MAY KUMUHA SIYA NG MINIMUM 160 NA ORAS NG KOMPYUTISYONG ACCOUNTING COURSE TRAINING SA PAMAMARAAN NA PAGSASANAY NG KOMPETENSYA SA PAG-AARAL, ANG APPLICATION SERVERS SYSTEM MANAGEMENT AT BILLING MODULE MANAGEMENT SYSTEM.
D01 SUMUSUNOD NG TEAM 1 NA MAGING GRADUATED ASSOCORATE GRADUATE SA RADIO-TV PROGRAMMING. DOKUMENTO NA NAGAWA NINYO SA LALAKI NG MAITANG DALAWANG TAON. UPANG MATUTURAN NA NAKASANAY SYA SA PAGGAMIT NG OBSTRUCTION NG OBSTRUCTION AT PAMAHALAANG TEKNIKAL.
 PANGKALAHATANG KONDISYON
1) Ang mga sumusunod na pangkalahatang kundisyon ay kinakailangan para sa mga aplikante, tulad ng tinukoy sa Artikulo 657 ng Batas sa Mga Lingkod sa Sibil No 48:
  • a) maging isang mamamayan ng Republika ng Turkey.
  • b) Hindi maialis sa mga karapatan ng publiko.
  • c) Kahit na ang mga panahong tinukoy sa Artikulo 53 ng Turkish Penal Code ay lumipas na; mga krimen laban sa seguridad ng estado, kahit na pinatawad o nabilanggo ng isang taon o higit pa para sa isang sadyang nagawa ng krimen, mga krimen laban sa utos ng konstitusyonal at ang paggana ng kautusang ito, pandarambong, pangingikil, panunuhol, pagnanakaw, pandaraya, pandaraya, pang-aabuso sa pagtitiwala, mapanlinlang na hindi mahatulan ng pagkalugi, pag-rig sa bid, rigging, paglalaba ng mga halaga ng pag-aari na nagmula sa krimen, o smuggling.
  • d) Para sa mga lalaking kandidato ayon sa katayuan sa serbisyo militar; Walang anumang koneksyon sa serbisyo militar, natapos ang aktibong tungkulin o ipinagpaliban o inilipat sa klase ng reserba, kung hindi pa siya umabot sa edad ng serbisyo militar.
  • e) Hindi magkaroon ng sakit sa pag-iisip na maaaring hadlangan siyang patuloy na gampanan ang kanyang tungkulin, nang walang pagtatangi sa mga probisyon ng Artikulo 657 ng Batas Blg. 53.

APLIKASYON NG APPLICATION, LUGAR AT PANAHON

1 - Ang mga aplikasyon ay personal na gagawin sa Personnel Department ng aming Unibersidad sa loob ng 15 araw (hanggang sa pagtatapos ng oras ng pagtatrabaho) kasunod ng paglalathala ng anunsyo sa Opisyal na Gazette, ang mga aplikasyon na ginawa sa pamamagitan ng koreo ay hindi tatanggapin. Kinakailangan ng mga kandidato na punan ang Job Form ng Application ng Kahilingan sa address na "www.yyu.edu.tr" sa kapaligiran ng computer at isumite ito kasama ang iba pang mga kinakailangang dokumento (sertipiko sa edukasyon, sertipiko ng resulta ng KPSS at sertipiko ng karanasan para sa mga kinakailangang pamagat, edukasyon, sertipiko ng kurso, atbp.).

2 - Mag-a-apply ang mga kandidato sa pamamagitan ng pagtukoy sa code ng kwalipikasyon para sa isang pamagat lamang. Kung ang isang application ay ginawa para sa higit sa isang pamagat ng code ng kwalipikasyon, ang parehong mga application ay tatawaging hindi wasto.

3 - Hindi tatanggapin ang mga aplikasyon ng mga hindi tamang sumulat sa application form o nagsumite ng nawawalang mga dokumento. Ang mga aplikasyon ng mga napatunayang gumawa ng maling pahayag sa panahon ng aplikasyon at mga pamamaraan at ang mga hindi nagsumite ng hiniling na mga dokumento ay maituturing na hindi wasto at ang kanilang mga appointment ay nakansela kahit na nagawa na.

4 - Ang mga kandidato na may karapatang manirahan ay hihilingin na magsumite ng mga orihinal o sertipikadong kopya ng mga dokumento na kanilang idineklara (sertipiko sa edukasyon, karanasan at / o edukasyon para sa nais na mga pamagat, mga dokumento ng kurso). Gagawa ng ligal na aksyon laban sa mga nagdeklara / nagsumite ng maling dokumento.

Armin

sohbet

    Maging una sa komento

    Yorumlar