Ministry of Family and Social Services to Recruit 25 Contracted Personnel

Ministry of Family and Social Services to Recruit Contracted Personnel
Ministry of Family and Social Services to Recruit 25 Contracted Personnel

Upang makapagtrabaho sa Organisasyong Panlalawigan ng Ministri ng Pamilya at Mga Serbisyong Panlipunan sa loob ng saklaw ng Artikulo 657/B ng Batas ng mga Tagapaglingkod Sibil Blg. 4, ayon sa karagdagang artikulo 06.06.1978 ng "Mga Prinsipyo Tungkol sa Pagtatrabaho ng mga Kontratadong Tauhan", na ipinatupad sa Desisyon ng Konseho ng mga Ministro na may petsang 7 at may bilang na 15754/2, Para sa titulo at bilang ng mga posisyon ng interpreter ng sign language, ang mga nakakontratang tauhan ay kukunin sa pamamagitan ng isang propesyonal na pagsusulit sa pagsasanay.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

Pangkalahatang Kondisyon

a) Upang matugunan ang mga kundisyon na tinukoy sa mga sub-talata (657), (48) at (4) ng sub-paragraph (A) ng unang talata ng Artikulo 5 ng Batas Blg. 7,

b) Upang makapagtapos mula sa isang mas mataas na institusyong pang-edukasyon kahit man lang sa antas ng undergraduate bilang ang deadline ng aplikasyon.

c) Karapatang tumanggap ng pensiyon sa pagreretiro, katandaan o kawalan ng bisa mula sa anumang institusyong panlipunang seguridad kazanmaging makulit,

ç) Hindi upang makumpleto ang edad na 65,

d) Upang magkaroon ng isang dokumento o sertipiko na nagpapakita na alam niya ang sign language sa isang antas upang kumilos bilang isang interpreter ng sign language sa deadline ng aplikasyon.

e) Habang nagtatrabaho sa posisyon ng mga nakakontratang tauhan sa loob ng saklaw ng Artikulo 657/B ng Batas Blg. 4, kung sakaling ang kontrata ay winakasan ng mga institusyon dahil sa pagkilos na salungat sa mga prinsipyo ng kontrata ng serbisyo o ang kontrata ay winakasan nang unilaterally sa loob ng panahon ng kontrata, hanggang sa lumipas ang isang taon mula sa petsa ng pagwawakas, ay hindi maaaring muling makapagtrabaho.

(Mga part-time na empleyado o ang mga limitado sa tagal ng proyekto, ang mga nagbabago ng kanilang titulo sa pamamagitan ng pagtalaga sa isang posisyon na may kaugnayan sa isang nakakontratang titulo na ibinigay sa mga tuntunin ng katayuan sa edukasyon, at ang mga humiling ng pagbabago ng lokasyon dahil sa asawa o kalagayang pangkalusugan, walang ililipat na service unit, walang service unit, kahit iisa lang ang unit sa unit na iyon. Yung hindi makapagpalit ng pwesto dahil sa kawalan ng bakanteng posisyon na may titulo at kwalipikasyon. o ang katotohanang hindi nila matugunan ang aktwal na kondisyon sa pagtatrabaho ng hindi bababa sa isang taon ay hindi napapailalim sa isang taon na panahon ng paghihintay)

Application Paraan at Tagal

a) Ang mga kandidato ay gagawa ng kanilang mga aplikasyon sa pagitan ng 06/06/2022-10/06/2022 sa pamamagitan ng pag-log in sa pamamagitan ng e-Government sa pamamagitan ng Ministry of Family and Social Services – Career Gate, Public Recruitment at Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov. tr). Ang mga aplikasyon na hindi isinumite sa elektronikong paraan sa loob ng panahong tinukoy sa anunsyo ay hindi isasaalang-alang.

b) Magsasagawa ng legal na aksyon laban sa mga nagbibigay ng mga maling dokumento o gumagawa ng mga pahayag, kung ang kanilang mga appointment ay ginawa, ang kanilang mga appointment ay kakanselahin at kung ang isang bayad ay binayaran sa kanila ng administrasyon, ang bayad na ito ay babayaran kasama ng legal na interes.

Ang pagtanggap ng mga aplikasyon at kagustuhan, paraan ng aplikasyon, pagsusuri ng mga aplikasyon, kinakailangang mga dokumento, anunsyo ng mga resulta, uri ng pagsusulit, paksa, petsa, lugar at anunsyo ng mga resulta at iba pang mga bagay ay matatagpuan sa website ng ating Ministri, Aile.gov.tr ​​at/o Aile.gov.tr/pdbs at Career Gate Recruitment (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ay ilalathala sa website.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar