Ministri ng Kultura at Turismo para Mag-recruit ng 5 Assistant Inspectors

Ang Ministri ng Kultura at Turismo ay makakatanggap ng permanenteng manggagawa
kultura at Ministri ng Turismo

Ang pagpasok sa mga bakanteng posisyon ng Assistant Inspector mula sa klase ng General Administrative Services para magtrabaho sa Inspection Board ng Ministry of Culture and Tourism, kabilang sa mga nagtapos sa Faculties of Political Sciences, Law, Economics, Business Administration, Economics at Administrative Sciences, o mula sa mga faculty o kolehiyo sa ibang bansa na ang katumbas ay tinatanggap ng mga karampatang awtoridad.5 (Limang) Assistant Inspectors ang kukunin sa pagsusulit.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

KINAKAILANGAN PARA SA ADMISSION EXAMINATION

Ang mga kandidato na gustong kumuha ng Entrance Exam ay dapat matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan:

a) KPSS P-2020 score type 2021 para sa mga nagtapos ng Law, Political Sciences, Economics, Business Administration, Economics at Administrative Sciences mula sa isa sa Public Personnel Selection Exams (KPSS A Group) na hawak ng Assessment, Selection and Placement Center (ÖSYM). ) sa 48 at 80. Ang pagiging kabilang sa 75 (Pitumpu't limang) tao na may pinakamataas na marka, sa kondisyon na sila ay nakakuha ng (Otsenta) pataas (Ang mga kandidato na may parehong marka ng huling kandidato ay tinatanggap din para sa pagsusulit).

b) Upang dalhin ang mga pangkalahatang kondisyon na nakasulat sa subparagraph (A) ng unang talata ng Artikulo 657 ng Civil Servants Law No. 48.

c) Upang makumpleto ang isa sa mga faculty ng Political Sciences, Law, Economics, Business Administration, Economics at Administrative Sciences, na nagbibigay ng hindi bababa sa apat na taon ng undergraduate na edukasyon, o isa sa mga faculty o kolehiyo sa ibang bansa na ang katumbas ay tinatanggap ng karampatang mga awtoridad.

ç) Upang maging maayos ang kalusugan, maging angkop sa lahat ng uri ng klima at kondisyon sa paglalakbay.

d) Hindi nakumpleto ang edad na tatlumpu't limang taong gulang mula sa unang araw ng Enero ng taon kung saan gaganapin ang pagsusulit sa pasukan.

e) Hindi na lumahok sa pagsusulit ng assistant inspector nang higit sa isang beses bago.

APLIKASYON NG ENTRANCE EXAM

2.1. Ang mga aplikasyon para sa Entrance Exam ay gagawin sa pamamagitan ng website ng e-Government ng Career Gate Public Recruitment at Career Gate (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) mula 18.07.2022 hanggang 27.07.2022 sa 23.59 Miyerkules. Ang mga aplikasyon na hindi sumusunod sa mga kundisyon na tinukoy sa anunsyo at mga aplikasyon na hindi ginawa sa loob ng deadline ay hindi isasaalang-alang. Ang mga aplikasyon na ginawa sa pamamagitan ng post o iba pang mga form ay hindi tatanggapin.

2.2. Kabilang sa mga aplikante para sa Entrance Exam, ang mga napatunayang gumawa ng maling pahayag o binigyan ng mga dokumento ay hindi hihirangin, dahil ang kanilang mga resulta sa pagsusulit ay maituturing na hindi wasto. Kahit na ang kanilang mga itinalaga ay ginawa, kinansela ito at isang reklamong kriminal ay isinampa sa Opisina ng Chief Public Prosecutor upang mailapat ang mga nauugnay na probisyon ng Turkish Penal Code No. 5237.

2.3. Ang kandidato ay responsable para sa paggawa ng proseso ng aplikasyon na walang error, kumpleto at alinsunod sa mga isyung nakasaad sa anunsyo.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar