Nai-publish ang Circular ng mga Mangongolekta ng Basura

Nai-publish ang Circular ng mga Mangongolekta ng Basura
Nai-publish ang Circular ng mga Mangongolekta ng Basura

Circular ng Ministeryo Blg. 2022/6 tungkol sa mga mamamayan na kilala bilang "mga kolektor ng papel" sa publiko at nangongolekta ng basura nang hindi kaakibat sa anumang negosyo; Nai-publish ito na may pirma ni Murat Kurum, Ministro ng Environment, Urbanization at Climate Change. Ang Circular on “Waste Collectors” ay nagpapahintulot sa mga freelance na kolektor ng basura sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa kanila sa isang “zero waste information system” at kinokontrol ang kanilang working system.

Nai-publish ang Ministry Circular sa "Mga Mangongolekta ng Basura", na kinabibilangan ng isang serye ng mga hakbang at desisyon tungkol sa mga mamamayan na nag-oorganisa ng koleksyon ng mga recyclable na basura tulad ng plastic, papel at metal, at nangongolekta ng basura nang hindi kaakibat sa anumang negosyo. Sa Circular na may bilang na 2022/6, na inilathala na may pirma ng Ministro ng Kapaligiran, Urbanisasyon at Pagbabago ng Klima na si Murat Kurum, hinihiling na ang mga lokal na awtoridad ay magbigay ng kinakailangang koordinasyon para sa pagpapatupad, at ang mga munisipalidad ay kinakailangang isagawa ang larangan. mga kasanayan at ang mga pagsasaayos at mga hakbang sa larangan alinsunod sa batas.

Sino ang maaaring mag-apply at paano?

Ang mga taong nagsasagawa ng mga aktibidad sa pangongolekta ng basura ay dapat mag-apply sa munisipyo ng lugar kung saan sila nagpapatakbo kasama ang kanilang TR ID number at contact information. Ang mga munisipyo, sa kabilang banda, ay magagawang suriin ang mga aplikasyon ng mga taong may edad na 18 pataas sa mga tuntunin ng pagsunod sa batas.

Ipapaalam ng mga munisipyo sa mga direktorat ng pulisya ng probinsiya/distrito at mga kumander ng gendarmerie ang impormasyon ng mga independiyenteng zero waste collectors na nag-aaplay. Ang mga direktor ng pulisya at mga utos ng gendarmerie ay aabisuhan sa mga kaugnay na munisipalidad kung matukoy na angkop ang mga ito.

Ang kaugnay na kolektor ng basura, na ang proseso ng aplikasyon ay nakumpleto na ng mga munisipalidad, ay irerehistro sa Zero Waste Information System at magkakaroon ng "Independent Zero Waste Collector Card".

Ano ang Standalone Zero Waste Collector Card?

Kasama sa Independent Zero Waste Collector Card ang pangalan at logo ng munisipyo, ang zero waste logo, ang larawan ng waste collector, ang pangalan at apelyido, ang identification number, ang Zero Waste Information System registration number, ang petsa ng paglabas ng ang card, at ang lagda at selyo ng Munisipyo.

Ang mga may ganitong kard lamang ang papahintulutang mangolekta ng basura sa kaukulang distrito, at ang kolektor ay hindi makakakolekta ng basura sa ibang distrito maliban sa distrito kung saan siya nakarehistro.

Ang Independent Zero Waste Collector Card ay hindi maaaring gamitin ng sinuman maliban sa may-ari ng card, at administratibong aksyon ang gagawin laban sa mga gumagamit nito.

Paano gagana ang mga kolektor ng basura?

Ang mga prinsipyo tungkol sa gawain ng mga independiyenteng tagakolekta ng basura ay itatatag sa loob ng balangkas nitong Circular na may numerong 2022/6 at pinamagatang "Mga Mangongolekta ng Basura". Ang mga munisipalidad ay magpapasya sa mga pamamaraan at prinsipyo ng pagtatrabaho ng mga kolektor ng basura na tumatakbo sa loob ng mga hangganan ng lugar ng serbisyo sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa kanilang agenda sa unang pulong ng konseho ng munisipyo pagkatapos mailathala ang Circular.

Inaatasan ng mga munisipyo ang mga kolektor ng basura na magdala ng mga Independent Zero Waste Collector Card; Sisiguraduhin nilang nagtatrabaho sila gamit ang mga guwantes, damit para sa trabaho at mga sasakyan sa pangongolekta ng basura sa mga pamantayang kanilang tutukuyin, at gagana sa mga agwat ng oras na kanilang natukoy at sa paraang hindi makakasama sa umiiral na zero waste system. Ang mga permit ng mga gumagana sa labas ng mga prinsipyong itinakda ng mga munisipalidad ay babawiin.

Kung sakaling ang mga basura ay makolekta, dinala o itabi ng mga hindi awtorisadong tao, ang mga munisipalidad ay makikialam sa mga yunit ng pulisya ng munisipyo. Kung kinakailangan, makakahingi ito ng suporta mula sa mga direktorat ng pulisya sa probinsiya/distrito at sa mga utos ng gendarmerie ng probinsiya/distrito.

Saan dadalhin ang basura, paano matutukoy ang mga bayarin?

Kinokolekta ng mga tagakolekta ng basura ang kanilang kinokolekta mula sa sentro ng koleksyon ng basura ng mga munisipalidad at sa recycling center. kazanIhahatid nila ang mga ito sa mga recyclable waste transfer center o mga pasilidad sa pagproseso ng basura na may lisensya sa kapaligiran sa loob ng mga hangganan ng munisipalidad. Ang basura ay titimbangin dito at ang pagbabayad ay gagawin na isinasaalang-alang ang mga kondisyon ng merkado.

Kakailanganin ng mga kolektor ng basura na mangolekta ng mga recyclable na basura tulad ng papel, plastik at metal nang hiwalay ayon sa kanilang mga uri.

Ang data tungkol sa mga nakolektang basura ay regular na ilalagay sa mga online system ng Ministry of Environment, Urbanization at Climate Change ng mga munisipalidad o mga lisensyadong negosyo kung saan ang kolektor ay naghahatid ng basura.

Zero Waste Regulation

Ang Ministri ng Kapaligiran, Urbanisasyon at Pagbabago ng Klima, noong 2019, ay nagpasiya ng mga pangkalahatang prinsipyo at prinsipyo tungkol sa pagtatatag, pagpapalaganap, pag-unlad, pagsubaybay, pagpopondo, pagtatala at sertipikasyon ng zero waste management system, na naglalayong protektahan ang kapaligiran, kalusugan ng tao at lahat ng mapagkukunan sa proseso ng pamamahala ng basura. Inihanda niya ang Zero Waste Regulation para sa ”. Ang Regulasyon, na inihanda alinsunod sa mga prinsipyo ng epektibong pamamahala ng mga hilaw na materyales at likas na yaman at napapanatiling pag-unlad, ay inilathala sa Opisyal na Gazette na may petsang 12.07.2019 at may bilang na 30829.

Ang nasabing Regulasyon ay nagbigay ng tungkulin at pananagutan sa pagtiyak na ang zero waste management system ay maitatag, maipatupad at gumana sa pakikipagtulungan ng mga lokal na administrasyon alinsunod sa "Provincial Zero Waste Management System Plan" sa loob ng mga hangganan ng lalawigan.

Sa regulasyon, ang mga gawaing gagawin ng mga munisipalidad, sa ilalim ng koordinasyon ng mga awtoridad sibil, ay tinukoy bilang mga sumusunod:

"Ang mga munisipalidad ay nagbibigay ng priyoridad sa 'pagkolekta nang hiwalay sa pinagmulan' na mga aktibidad, sa lugar ng serbisyo ng bawat munisipalidad - pabalik kazanKinakailangang itatag, paunlarin at palawakin ang imprastraktura para sa koleksyon ng mga basurang nakolekta nang hiwalay sa pinanggalingan, kabilang ang mga recyclable na basura at iba pang basura, nang hindi pinaghahalo ang mga ito sa isa't isa."

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar