Mint and Stamp Printing House General Directorate to Recruit 25 Contracted Personnel

ang pangkalahatang direktor ng bahay ng mint at stamp na pag-print ay patuloy na magtrabaho
ang pangkalahatang direktor ng bahay ng mint at stamp na pag-print ay patuloy na magtrabaho

Ang Pangkalahatang Direktor ng Darphane at Stamp Printing House ay matatagpuan sa Istanbul, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. Hindi: 6 Cevizli Upang makapagtrabaho sa mga lugar ng trabaho na matatagpuan sa mga address ng Kartal; Alinsunod sa binagong artikulo 657/B ng Civil Servants Law No. 4, sa loob ng saklaw ng “Principles Regarding the Employment of Contracted Personnel” na ipinatupad sa Desisyon ng Konseho ng mga Ministro na may petsang 06/06/1978 at may bilang na 7 /15754; Mga nakasulat at/o oral na pagsusulit para sa mga posisyon ng 7 (pitong) Contract Engineers, 8 (walong) Contract Technicians, 3 (tatlong) Contracted Office Personnel, ang mga detalye nito ay nakasaad sa ibaba, alinsunod sa mga probisyon ng subparagraph (b) ng unang talata ng Annex 2 na may pamagat na "Exam requirement". Batay sa 2020 KPSS (B) group score ranking, at sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa KPSS (B) score order para sa Contracted Archive Expert 3 (three) at Contracted Programmer 4 (apat) na posisyon alinsunod sa mga probisyon ng unang talata ng parehong artikulo (C), sa salita sa pagitan ng 5 beses ng mga kandidato Ayon sa mga resulta ng pagsusulit, isang kabuuang 25 (dalawampu't limang) kinontratang tauhan ang kukunin. Ang mga sumusunod na kwalipikasyon, espesyal at pangkalahatang kundisyon ay hinahangad para sa mga kandidato na mag-a-apply para sa pagre-recruit ng mga nakakontratang tauhan sa deadline ng aplikasyon.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

PANGKALAHATANG KONDISYON

3.1. Upang matugunan ang mga kondisyong itinakda sa mga sub-talata (657), (48), (1), (4) at (5) ng sub-talata (A) ng unang talata ng artikulo 6 ng Civil Servants Law No. 7.

3.2. Artikulo 657/B ng Civil Servants Law No. 4; "Ang mga nagtatrabaho sa ganitong paraan ay hindi maaaring magtrabaho sa mga kontratang posisyon ng tauhan ng mga institusyon, maliban kung lumipas ang isang taon mula sa petsa ng pagwawakas, kung sakaling ang kanilang mga kontrata ay winakasan ng kanilang mga institusyon dahil sa pagkilos na salungat sa mga prinsipyo ng serbisyo. kontrata o kung unilaterally nilang winakasan ang kontrata, maliban sa mga eksepsiyon na tinutukoy ng Presidential Decree, sa panahon ng kontrata.” upang sumunod sa batas.

3.3. Hindi nagtatrabaho bilang 4/B sa anumang pampublikong institusyon at organisasyon.

3.4. Hindi tumatanggap ng pension o old-age pension mula sa alinmang Social Security Institution.

3.5. Upang makapagtapos mula sa nais na departamento para sa posisyong inaplayan, sa deadline ng aplikasyon.

3.6. Maliban na lamang kung ang mga itinalaga sa mga posisyon ng mga tauhan ng kontrata ay nakakumpleto ng 399 taon ng serbisyo; Hindi maaaring italaga sa mga organisasyon kung saan sila nagtatrabaho pa rin o sa iba pang pampublikong institusyon at organisasyon, maliban sa mga posisyon na itinalaga bilang mga katulong na may espesyal na pagsusulit sa kompetisyon para sa propesyon, at ang mga pagtatalagang gagawin sa mga posisyon at posisyon na ay iba sa kasalukuyang posisyon at may mga titulo at posisyon na kanilang ibinigay dahil sa kanilang katayuan sa edukasyon. Sa loob ng saklaw ng Pangkalahatang Regulasyon sa mga Pagsusuri para sa mga Ihirang sa Unang pagkakataon sa mga Pampublikong Opisina, hindi sila maaaring mag-aplay para sa mga sentral na pamamaraan sa paglalagay at ang mga anunsyo na gagawin sa loob ng saklaw ng ikalawang talata ng artikulong ito, at maging kung sila ay inilagay, ang mga pamamaraan ng appointment ay hindi isinasagawa. upang sumunod sa batas.

3.7. Ang pagsisiyasat sa seguridad at/o pananaliksik sa archival ay magiging positibo.

PAMAMARAAN NG APLIKASYON AT PANAHON

Ang mga aplikasyon ay maaaring gawin sa elektronikong paraan sa e-Government sa pamamagitan ng "Mtt and Stamp Printing House General Directorate - Career Gate Public Recruitment" na serbisyo o "Career Gate", mula sa internet address na alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tri mula 27.06.2022 hanggang 06.07.2022 .23.59 at XNUMX:XNUMX. kukunin ang kapaligiran. Ang mga aplikasyon na ginawa nang personal, sa pamamagitan ng courier o sa pamamagitan ng koreo ay hindi tatanggapin.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar