Ministri ng Panloob upang Kumalap ng 9 Mga Kontrata sa Pagkontrata

Ministry of Internal Affairs para Mag-recruit ng mga Kontratadong Tauhan
Ministri ng Panloob upang Kumalap ng 3546 Mga Kontrata sa Pagkontrata

31 ng "Regulation on Principles and Procedures Regarding the Employment of Contracted Information Technology Personnel in Large-Scale Information Processing Units of Public Institutions and Organizations" na inilathala sa Official Gazetc, dated 12/2008/27097 at numbered 8, to be employed within ang Ministry of Interior Information Technologies General Directorate 9 (siyam) na Kontrata ng Informatics Personnel ang kukunin ayon sa success order ng nakasulat at oral na pagsusulit na gaganapin ng Ministry of Interior, General Directorate of Information Technologies.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

Ministry of Internal Affairs para Mag-recruit ng mga Kontratadong Tauhan

PANGKALAHATANG KONDISYON  

a) Upang matugunan ang mga kundisyong tinukoy sa artikulo 657 ng Batas ng mga Lingkod Sibil Blg. 48,

b) Upang makapagtapos mula sa apat na taong computer engineering, software engineering, electrical engineering, electronic engineering, electrical-electronic engineering at industrial engineering department ng mga faculties o mula sa mga institusyong mas mataas na edukasyon sa ibang bansa na ang katumbas ay tinanggap ng Higher Education Council,

c) Maliban sa mga tinukoy sa sub-paragraph (b), mula sa mga departamento ng inhinyero ng mga faculty na nagbibigay ng apat na taong edukasyon, mga departamento ng agham-literatura, edukasyon at mga agham pang-edukasyon, mga departamentong nagbibigay ng edukasyon sa mga kompyuter at teknolohiya, at mga istatistika, mga departamento ng matematika at pisika, o mula sa isang dormitoryo na ang katumbas ay tinanggap ng Higher Education Council. Upang makapagtapos sa mga institusyong mas mataas na edukasyon maliban sa (maaaring mag-aplay para sa mga posisyon na babayaran ng 2 beses sa buwanang kabuuang kabuuang sahod na kisame ng kontrata)

ç) Upang magkaroon ng hindi bababa sa tatlong (3) taon ng propesyonal na karanasan sa software, disenyo at pag-develop ng software, at pamamahala ng prosesong ito, o sa pag-install at pamamahala ng mga malalaking sistema ng network, nang hindi bababa sa tatlong (5) taon para sa mga hindi lalampas sa dalawang beses ang sahod na kisame, at hindi bababa sa 657 (limang) taon para sa iba, (Sa pagtukoy ng propesyonal na karanasan: bilang mga tauhan ng IT, bilang permanenteng kawani na napapailalim sa Batas Blg. 4 o bilang isang nakakontratang serbisyo na napapailalim sa subparagraph (B) ng ika-399 na artikulo ng parehong Batas o ang Decree-Law No. XNUMX, at bilang isang informatics personnel sa katayuan ng manggagawa sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga premium sa mga social security board sa pribadong sektor.) ang mga dokumentadong panahon ng serbisyo ay kinuha isinasaalang-alang),

d) Dokumentasyon na alam ng mga peripheral ng computer ng hindi bababa sa dalawa sa kasalukuyang mga wika sa programa na ibinigay na mayroon silang kaalaman tungkol sa hardware at network management at security na naitatag,

e) Para sa mga lalaking kandidato, kung hindi pa siya umabot sa edad ng regular na serbisyo militar, o kung siya ay umabot na sa edad ng serbisyo militar, na nakatapos ng kanyang aktibong serbisyo militar o na-exempt o ipinagpaliban o inilipat sa reserbang klase.

APPLICATION FORM AND HISTORY

1- Mga Kandidato; Ang Ministry of Interior-Career Gate Public Recruitment at Career Gate sa e-Government ay gaganapin sa pagitan ng 24-30.06.2022 sa pamamagitan ng alimkarivrkapisi.cbiko.Kov.tr. Dahil ang mga aplikasyon ay matatanggap sa elektronikong paraan, ang mga aplikasyon sa pamamagitan ng koreo o nang personal ay hindi tatanggapin.

2- Dahil ang mga aplikasyon ay gagawin gamit ang c-State password, obligado para sa mga kandidato na magkaroon ng account (turkive.gov.tr). Upang magamit ang nasabing account, ang mga kandidato ay dapat kumuha ng e-Dcvlet password. Maaaring makuha ng mga kandidato ang envelope na naglalaman ng c-Dcvlet password mula sa PTT Central Directorates sa pamamagitan ng pagsusumite ng kanilang identity card kasama ang kanilang TR Identity Number sa kanilang personal na aplikasyon.

3- Mga kinakailangang dokumento sa panahon ng aplikasyon;

  • a) Curriculum vitae,
  • b) SGK Service Statement (dokumento ng barcode mula sa pahina ng e-Government SGK Registration at Service Statement),
  • e) Ito ang mga dokumentong nagpapakita ng mga propesyonal na panahon ng pagtatrabaho na tinukoy sa artikulo (ç) ng pamagat ng PANGKALAHATANG KONDISYON (KUALIFIKASYON). Kinakailangang idokumento na ang mga propesyonal na oras ng pagtatrabaho ay ginugugol bilang mga tauhan ng IT. Kukunin ito ayon sa likas na katangian ng lugar ng trabaho. Ayon dito:
  • a. Barcode SGK service breakdown na makukuha sa pamamagitan ng e-government para sa mga panahong nagtrabaho sa pribadong sektor,
  • b. Isang dokumento na makukuha mula sa institusyon para sa mga panahong nagtrabaho sa mga pampublikong institusyon.
  • ç) Isang dokumento na nagpapakita na alam niya ang hindi bababa sa dalawang (2) kasalukuyang programming language na tinukoy sa aytem (d) ng PANGKALAHATANG KONDISYON (KUALIFIKASYON) na heading,
  • d) Mga sertipiko na kinakailangan sa ESPESYAL NA KUNDISYON para sa bawat posisyon at mga dokumentong nagpapakita ng karanasan o karanasan (Ang mga sertipiko ay dapat makuha sa pamamagitan ng pagsusulit).

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar