Ministri ng Kultura at Turismo na Magrekrut ng 167 Kontrata na Kinaugalian

ang ministeryo ng kultura at turismo ay gagawa ng mga inspektor
ang ministeryo ng kultura at turismo ay gagawa ng mga inspektor

Annex 657 of the Principles Regarding the Employment of Contracted Personnel, na ipinatupad sa Desisyon ng Council of Ministers na may petsang 4/06/06 at may bilang na 1978/7, alinsunod sa talata (B) ng Artikulo 15754 ng Civil Servants Law 2 sa mga yunit ng organisasyong panlalawigan ng Ministry of Culture and Tourism. Batay sa 2020 KPSS (B) group score ranking, 96 contracted Office Staff, 6 Gardeners at 65 Cleaning Staff ang kukunin nang walang nakasulat at oral na pagsusulit, upang magtrabaho alinsunod sa talata (b) ng artikulo nito.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

PANGKALAHATANG KONDISYON
Ang mga kwalipikasyong hinahangad sa mga aplikante, ang mga pangkalahatang kondisyon sa Artikulo 657 ng Batas Blg. 48 at ang mga espesyal na kundisyon na tinukoy para sa inihayag na bakanteng posisyon ay hinahangad:

1. Pagiging isang mamamayan ng Turkey,

2. Upang makumpleto ang edad na 18 sa deadline ng aplikasyon,

3. Hindi maialis sa mga karapatang pampubliko,

4. Kahit na ang mga panahon na tinukoy sa Artikulo 53 ng Turkish Penal Code ay lumipas na; mga krimen laban sa seguridad ng estado, mga krimen laban sa utos ng konstitusyon at ang paggana ng utos na ito, paglustay, pangingikil, panunuhol, pagnanakaw, pandaraya, pamemeke, pang-aabuso sa tiwala, panloloko Hindi para mahatulan ng pagkalugi, bid rigging, rigging of performance , paglalaba ng mga halaga ng ari-arian na nagmumula sa krimen o smuggling,

5. Sa mga tuntunin ng serbisyo militar para sa mga lalaking kandidato; hindi masangkot sa serbisyong militar, nagsagawa ng aktibong serbisyo militar o ipagpaliban o ilipat sa reserbang klase,

6. Walang karamdaman sa pag-iisip na maaaring hadlangan siyang patuloy na gampanan ang kanyang tungkulin.

PARAAN AT LUGAR NG APLIKASYON
1. Matatanggap ang mga aplikasyon sa elektronikong paraan sa pagitan ng 22/06/2022-/30/06/2022. Ang mga kandidatong gustong mag-aplay ay dapat mag-aplay sa pamamagitan ng Career Gate, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

2. Ang mga aplikasyon ng mga kandidato na napag-alamang hindi nakakatugon sa alinman sa mga kinakailangang kondisyon ay hindi susuriin.

3. Ang mga kandidato ay makakapag-aplay lamang para sa isang posisyon batay sa isang probinsya at ang kanilang katayuan sa edukasyon, at ang mga aplikasyon para sa higit sa isang lalawigan o kwalipikasyon (pag-aaral, posisyon) ay hindi tatanggapin dahil sila ay lalahok sa ranggo na gagawin para sa ang probinsiya na gusto nila.

4. Magagawang tingnan ng mga kandidato ang impormasyon sa recruitment sa website ng ating Ministry at sa Career Gate.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar