14 Artikulo ng Panukala Tungkol sa Social Media at Internet Journalism Tinanggap

Tinanggap ang Artikulo ng Panukala Tungkol sa Social Media at Internet Journalism
14 Artikulo ng Panukala Tungkol sa Social Media at Internet Journalism Tinanggap

14 pang artikulo ng Law on the Amendment of the Press Law at Ilang Batas, na kinabibilangan ng mga regulasyon sa social media at internet journalism, ay inaprubahan ng Parliamentary Justice Committee. Ayon sa mga tinanggap na artikulo ng panukala, ang mga internet news sites ay kasama rin sa kahulugan ng mga peryodiko.

Kasama rin sa regulasyon ang kahulugan ng site ng balita sa internet, Direktor ng Komunikasyon, Direktor ng Komunikasyon, Komisyon sa Press Card, miyembro ng media, at opisyal ng impormasyon.

Sa mga site ng balita sa internet, ang address ng lugar ng trabaho, trade name, e-mail address, telepono ng komunikasyon at electronic notification address, pangalan at address ng hosting provider ay pananatilihin sa ilalim ng heading na "contact" sa paraang direktang ma-access ng mga user mula sa home page sa kanilang sariling internet media.

Ang petsa kung kailan unang ipinakita ang isang nilalaman sa mga site ng balita sa internet at ang mga susunod na petsa ng pag-update ay ipapakita sa nilalaman, sa paraang hindi magbabago sa tuwing maa-access ito.

Upang matiyak ang mabilis at epektibong abiso ng mga press release at mga desisyon sa pagbabawal sa pagsasahimpapawid na ibinigay ng mga hudisyal na katawan; Ang deklarasyon na isusumite upang mairehistro para sa paglalathala ng mga peryodiko ay ibibigay na ngayon sa Press Advertisement Agency sa halip na sa Office of the Chief Public Prosecutor.

Ang electronic notification address ay ipapakita din sa deklarasyon na isinumite para sa pagpaparehistro.

Maaaring humiling ang Press Advertisement Institution ng pagsususpinde ng publikasyon.

Ang pagbabawal sa pagsasahimpapawid ay hindi ilalapat sa mga tuntunin ng mga site ng balita sa internet. Kung ang internet news site ay hindi sumunod sa probisyon, hihilingin ng Press Advertisement Agency ang internet news site na itama ang mga pagkukulang o itama ang hindi totoong impormasyon sa loob ng 2 linggo. Kung sakaling hindi matupad ang kahilingan, kwalipikasyon sa internet news site ng Press Advertisement Agency kazanMag-a-apply siya sa criminal court of first instance para matukoy kung hindi siya. Ibibigay ng korte ang desisyon nito sa loob ng hindi bababa sa 2 linggo.

Kung tatanggapin ang aplikasyon, aalisin ang mga opisyal na anunsyo at patalastas na maaaring ibigay para sa mga site ng balita sa internet at ang mga karapatan ng mga empleyado tungkol sa press card. Ang pag-aalis ng mga karapatan na ibinigay para sa site ng balita sa internet ay hindi makakapigil sa pagpapatupad ng mga parusang inilaan alinsunod sa batas na ito o sa nauugnay na batas.

Obligasyon sa paghahatid at pag-iimbak

Ang mga nilalamang nai-publish sa site ng balita sa internet ay itatago sa loob ng 2 taon sa tama at kumpletong paraan, na ihahatid sa humihiling na Punong Pampublikong Tagausig kung kinakailangan.

Sa kaso ng isang nakasulat na abiso sa site ng balita sa internet na ang publikasyon ay paksa ng pagsisiyasat at pag-uusig ng mga awtoridad ng hudisyal, ito ay obligadong panatilihin ang rekord ng publikasyon na napapailalim sa pagsisiyasat at pag-uusig hanggang sa abiso ng pagtatapos ng mga paglilitis na ito.

Obligado ang responsableng tagapamahala na i-publish ang sulat ng pagwawasto at pagtugon ng nasugatan sa mga site ng balita sa internet, nang walang anumang pagwawasto o pagdaragdag, sa loob ng isang araw sa pinakahuli mula sa petsa ng pagtanggap ng artikulo, sa mga pahina at column ng ang nauugnay na publikasyon, sa parehong mga font at sa parehong paraan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng link ng URL. . Kung sakaling ang desisyon na harangan ang pag-access at/o alisin ang nilalaman tungkol sa broadcast ay naipatupad o ang nilalaman ay awtomatikong naalis ng site ng balita sa internet, ang pagwawasto at tugon na teksto ay ipa-publish sa internet site ng balita kung saan ang nauugnay na broadcast ay ginawa para sa isang panahon ng 24 linggo, ang unang 1 na oras ay nasa home page.

Ang mga kasong kriminal na nauukol sa iba pang mga krimen na ginawa sa pamamagitan ng mga nakalimbag na gawa o mga site ng balita sa internet o itinakda ng batas na ito ay kailangang buksan sa loob ng 4 na buwan para sa mga pang-araw-araw na peryodiko at mga site ng balita sa internet, at sa loob ng 6 na buwan para sa iba pang mga nakalimbag na gawa, bilang isang kondisyon ng pangangatwiran. Ang mga panahong ito ay magsisimula mula sa petsa na ang mga nakalimbag na gawa ay inihatid sa Opisina ng Punong Pampublikong Tagausig, at para sa mga site ng balita sa internet, mula sa petsa ng ulat ng krimen.

Pindutin ang application ng card, natukoy ang kalikasan at mga uri

Sa panukala, natukoy din ang aplikasyon ng press card, ang katangian at uri nito. Alinsunod dito, ang aplikasyon ng press card ay gagawin sa Directorate of Communications. Ang press card ay tatanggapin bilang isang opisyal na dokumento ng pagkakakilanlan.

Ang mga uri ng press card ay tinukoy bilang mga sumusunod:

  • Press card na nauugnay sa misyon: Press card na ibinigay sa mga miyembro ng Turkish citizen na media at mga opisyal ng impormasyon na nagtatrabaho para sa isang organisasyon ng media,
  • Timed press card: Press card na ibinigay sa mga dayuhang miyembro ng media na ang larangan ng tungkulin ay sumasaklaw sa Turkey,
  • Pansamantalang press card: Ang press card na ibinibigay sa mga dayuhang miyembro ng media na pumupunta sa Turkey para sa balita para sa isang pansamantalang panahon, kahit na ang kanilang larangan ng tungkulin ay hindi sumasaklaw sa Turkey,
  • Libreng press card: Press card na ibinibigay sa mga miyembro ng media na hindi pansamantalang nagtatrabaho o gumagawa ng freelance journalism sa ibang bansa,
  • Permanent press card: Mangangahulugan ito ng lifetime press card na ibibigay sa mga miyembro ng media at mga opisyal ng impormasyon na may hindi bababa sa 18 taon ng propesyonal na serbisyo.

Sino ang makakakuha ng press card?

Ang press card ay ibinibigay sa mga mamamayang Turko ng mga organisasyon ng media na tumatakbo sa Turkey, mga may-ari ng mga peryodiko o mga kinatawan ng mga legal na entity at chairman ng board of directors ng radyo at telebisyon, mga dayuhang miyembro ng media na kumikilos sa ngalan ng mga organisasyon ng media at ang mandato ay sumasaklaw sa Turkey, at kung saan ang larangan ng tungkulin ay sumasaklaw sa Turkey. Bagama't hindi nito saklaw ang Turkey, mga dayuhang miyembro ng media na pansamantalang pumupunta sa Turkey para sa mga layunin ng balita, mga Turkish citizen na may-ari at empleyado ng mga organisasyon ng media na nagbo-broadcast sa ibang bansa, Turkish citizen na miyembro ng media na gumagawa ng freelance na pamamahayag sa ibang bansa, mga pampublikong institusyon at mga organisasyong naglilingkod sa larangan ng media at pampublikong institusyon Maaari itong ibigay sa mga pampublikong tauhan na nagtatrabaho sa mga serbisyo ng impormasyon na isinasagawa ng mga unyon at asosasyon at mga pundasyon na napag-alamang kumikilos para sa pampublikong interes, sa kondisyon na sila ay gumana sa larangan ng media.

Upang makapag-aplay para sa isang press card, ang mga aplikante ay dapat kumpletuhin ang edad na 18, magtapos mula sa hindi bababa sa isang mataas na paaralan o katumbas na institusyong pang-edukasyon, at hindi paghigpitan o pagbawalan sa mga pampublikong serbisyo.

Bilang karagdagan, kahit na ang mga deadline na tinukoy sa Artikulo 53 ng Turkish Penal Code ay lumipas na upang mag-apply ang mga humiling ng isang press card; pagkakulong ng 5 taon o higit pa para sa isang sinadyang krimen o para sa blackmail, pagnanakaw, pamemeke, pandaraya, paglabag sa tiwala, perjury, perjury, paninirang-puri, katha, kalaswaan, prostitusyon, mapanlinlang na bangkarota, paglustay, pangingikil, panunuhol, smuggling, bid rigging , rigging of performance, laundering ng mga halaga ng ari-arian na nagmumula sa krimen, mga krimen laban sa sekswal na kaligtasan sa sakit, mga krimen laban sa pampublikong kapayapaan, mga krimen laban sa utos ng konstitusyon at ang paggana ng kautusang ito, mga krimen laban sa pambansang depensa, mga krimen laban sa mga lihim ng estado, espiya ay hindi dapat ay nahatulan ng mga krimen o mga paglabag sa terorismo.

Ang mga humihiling ng card ay kakailanganin ding gumawa ng kontrata alinsunod sa mga probisyon ng Batas sa Regulasyon ng Mga Relasyon sa Pagitan ng mga Empleyado at Empleyado sa Propesyon ng Media, upang magtrabaho nang walang pagkaantala para sa isang panahon na hindi hihigit sa 1 buwan mula sa petsa ng pagpapaalis, maliban sa force majeure, at hindi makisali sa mga aktibidad na pangkomersyo maliban sa mga aktibidad sa media. Ang probisyong ito ay hindi nalalapat sa mga peryodiko o kinatawan ng legal na entity na humihiling ng press card, chairman ng board of directors ng radyo at telebisyon, mga empleyadong makakakuha ng press card sa mga pampublikong institusyon at organisasyon, at mga miyembro ng Turkish citizen media na nagtatrabaho sa dayuhang press- mga organisasyon sa pagsasahimpapawid na humihiling ng isang press card.

Ang mga humihiling ng permanenteng at libreng press card at ang mga humiling ng press card na konektado sa kanilang tungkulin sa pamamagitan ng TRT ay hindi kakailanganing gumawa ng kontrata alinsunod sa mga probisyon ng kaugnay na batas at magtrabaho nang walang pagkaantala nang hindi hihigit sa 1 buwan mula sa petsa ng pagtigil, maliban sa force majeure.

Kung pinatunayan nila na sila ay itinalaga ng organisasyon ng media, may permiso sa trabaho alinsunod sa International Labor Law, at magpakita ng isang sulat ng pagpapakilala na natanggap mula sa embahada, embahada o konsulado sa Turkey ng bansa kung saan ang punong tanggapan ng organisasyon na kanilang kaanib, sa mga dayuhang miyembro ng media na humihiling ng press card, maaaring magbigay ng card.

Press Card Commission

Ang Press Card Commission ay bubuuin ng 9 na miyembro. Bilang karagdagan sa 2 miyembrong kumakatawan sa Panguluhan, isang miyembro na tutukuyin ng unyon na may pinakamataas na bilang ng may hawak ng press card sa mga unyon na nagpapatakbo bilang unyon ng manggagawa, at isang miyembro na tutukuyin ng Panguluhan mula sa mga dean ng komunikasyon faculty o mga mamamahayag na may hawak na press card ay magaganap sa komisyon.

Ang termino ng panunungkulan ng mga miyembro ay 2 taon. Ang mga miyembro na ang termino ay nag-expire na ay maaaring muling mahalal.

Komisyon; magpapasya kung magdadala ng press card sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kwalipikasyon, propesyonal na pag-aaral, trabaho at mga parangal ng aplikante.

Alinsunod dito, kung nauunawaan na ang may hawak ng press card ay walang mga kwalipikasyon na tinukoy sa batas o pagkatapos ay nawala ang mga kwalipikasyong ito, ang press card ay kakanselahin ng Directorate of Communications.

Kung sakaling ang may hawak ng press card ay kumilos na lumalabag sa mga prinsipyo ng moral ng press, ang Press Card Commission ay maaaring bigyan ng babala sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa likas na katangian ng paglabag, o maaaring mapagpasyahan na kanselahin ang press card.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar