Ang Munisipyo ng Istanbul Metropolitan ay Kukuha ng 61 Bumbero at 6 na Opisyal ng Pulisya

Istanbul Metropolitan Municipality Fire Brigade at Police Officer Scholar
Istanbul Metropolitan Municipality Recruitment ng 61 Firemen at 6 Police Officers

Ang Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ay naglathala ng bagong abiso sa recruitment ng tauhan sa Opisyal na Gazette noong 25 Hulyo 2022. Ayon sa anunsyo, ang IMM ay magre-recruit ng mga Bumbero at mga Opisyal ng Pulisya! May kabuuang 61 na mga nakakontratang tauhan, kabilang ang 6 bumbero at 67 na opisyal ng pulisya, ang kukunin sa mga kandidatong makakatugon sa mga sumusunod na kondisyon.

Ang mga aplikasyon ng IMM civil servant ay gagawin online sa pagitan ng 05 Setyembre 2022 at 09 ng Setyembre 2022 sa pamamagitan ng address na "www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu".

Buweno, ano ang mga kondisyon na hinihingi ng IMM mula sa mga kandidato para sa recruitment ng mga bumbero at mga opisyal ng pulisya? Saan at paano gagawin ang mga aplikasyon para sa recruitment ng lingkod-bayan ng IMM? Narito ang mga detalye…

Sa anunsyo na inilathala ng İBB noong 25 Hulyo 2021 para sa recruitment ng 67 na kinontratang tauhan sa address na www.yıldız.gov.tr, "Upang magtrabaho sa loob ng saklaw ng Istanbul Metropolitan Municipality, napapailalim sa Batas No. 657 sa Sibil Mga lingkod; Ayon sa mga probisyon ng Municipal Fire Brigade Regulation at Municipal Police Regulation, ang mga tauhan ay kukunin para sa bakanteng 61 na Bumbero at 6 na Opisyal ng Pulisya, sa kondisyon na mayroon silang sumusunod na titulo, klase, degree, numero, kwalipikasyon, uri ng marka ng KPSS, KPSS base score at iba pang kundisyon. ito ay sinabi.

Ang mga kwalipikasyong hinahanap sa mga propesyon na kukunin ay ang mga sumusunod;

Mga Kinakailangang Kwalipikasyon para sa Pag-recruit ng Bumbero

Upang makapagtapos mula sa isa sa Associate Degree Programs sa Firefighting at Fire Safety, Firefighting at Civil Defense, Civil Defense at Firefighting.

Magkaroon ng hindi bababa sa isang Class (B) na lisensya sa pagmamaneho.

Upang magkaroon ng hindi bababa sa 93 puntos mula sa KPSS P70.

Mga Kinakailangang Kwalipikasyon para sa Pagrekrut ng Opisyal ng Pulis
Upang makapagtapos mula sa isa sa mga associate degree program ng mga Lokal na Administrasyon, Mga Lokal na Administrasyon (Pulis ng Pulisya), Mga Lokal na Administrasyon.

Upang magkaroon ng hindi bababa sa 93 puntos mula sa KPSS P70.

Mga kandidatong lalaki at babae.

KARAGDAGANG KONSISYON NG APPLICATION

Upang maging isang mamamayan ng Turkey.

Hindi dapat tanggalin ng mga karapatan sa publiko.

Para sa mga lalaking kandidato ayon sa katayuan ng militar; Walang interes sa serbisyo militar o hindi umabot sa edad ng serbisyo militar, o, kung siya ay umabot sa edad ng serbisyo militar, upang makumpleto ang aktibo o ipinagpaliban na serbisyo militar o ilipat sa klase ng reserbang.

Walang sakit sa pag-iisip na maaaring makahadlang sa kanyang patuloy na pagsasagawa ng kanyang mga tungkulin.

Upang matugunan ang iba pang mga kinakailangan sa aplikasyon para sa mga inihayag na posisyon.

APPLICATION SPESIAL TERMS

Para sa mga bakante ng mga bumbero at opisyal ng pulisya na inihayag, upang magkaroon ng mga kinakailangan sa edukasyon mula sa nagtapos na paaralan, upang kumuha ng pagsusulit ng pangkat ng KPSS (B) sa 2020 na may kaugnayan sa edukasyong ito at upang matanggap ang pinakamababang marka ng KPSS na tinukoy sa talahanayan sa itaas mula sa uri ng iskor na kabaligtaran sa mga posisyong ire-recruit,

Bilang karagdagan sa mga kundisyong tinukoy sa talata (A) ng Artikulo 657 ng Batas Blg. 48, upang mag-aplay sa mga posisyon ng mga opisyal ng pulisya at bumbero ng munisipyo, ayon sa mga espesyal na kundisyon sa Artikulo 13/A ng Regulasyon ng Pulisya ng Munisipyo at Artikulo 15/A ng Municipal Fire Brigade Regulation; Tinitimbang at sinusukat nang walang laman ang tiyan, nakahubad at nakayapak, na hindi bababa sa 1.67 metro ang taas para sa mga lalaki at hindi bababa sa 1.60 metro para sa mga babae, at walang higit sa (+,-) 1 kilo na pagkakaiba sa pagitan ng bahagi ng katawan na ang taas ay higit sa 10 metro at ang bigat nito, (Ang mga pagtukoy sa taas at timbang ay gagawin ng aming institusyon.)

Hindi nakumpleto ang edad na 30 sa petsa ng pagsusulit, (ipinanganak noong 22/9/1992 o mas bago).

Para sa mga kawani ng Bumbero, dapat silang maging angkop para sa mga kondisyon ng pagtatrabaho ng departamento ng bumbero, sa kondisyon na wala silang mga phobia tulad ng mga saradong espasyo, makitid na espasyo at taas sa mga tuntunin ng kalusugan,

Upang magkaroon ng hindi bababa sa (B) klase ng lisensya sa pagmamaneho na ibinigay sa mga probisyon ng Highway Traffic Law na may petsang 13/10/1983 at may bilang na 2918 at tinukoy sa seksyon ng kwalipikasyon ng talahanayan para sa mga kawani ng Bumbero,

Hindi maalis sa mga pampublikong institusyon at mga organisasyon na pinagtatrabahuhan niya dati, dahil sa disiplina o moral na mga kadahilanan.

DOKUMENTO NA HINILING NG KANDIDATO SA PANAHON NG APLIKASYON

Ang mga kandidatong gustong kumuha ng pagsusulit ay magda-download ng APPLICATION FORM para sa pagpirma sa pamamagitan ng elektronikong pag-aaplay sa turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu.

Orihinal at photocopy ng identity card o identity card na aprubahan ng aming Institusyon,

Ang orihinal ng diploma o graduation certificate o ang graduation certificate na may barcode na nakuha sa pamamagitan ng e-Government o photocopy nito upang maaprubahan ng ating Institusyon. (1 piraso)

Internet printout ng 2020 na dokumento ng resulta ng KPSS na may verification code mula sa website ng ÖSYM (1 piraso)

Ang orihinal ng Equivalency Certificate para sa Foreign School Graduates o ang photocopy nito na aprubahan ng aming Institusyon,

Pahayag ng serbisyo na hindi pang-militar para sa mga lalaking kandidato,

Isang pahayag na walang hadlang sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin na patuloy,

Ang orihinal o isang photocopy ng lisensya sa pagmamaneho na aaprubahan ng aming Institusyon, (1 piraso)

Biometric na larawan (ipapadikit sa application form) (1 piraso)

Ang mga aplikasyon ay kukumpletuhin sa elektronikong paraan at ang impormasyon at mga dokumentong hinihiling mula sa mga kandidato ay ibibigay ng institusyon sa pamamagitan ng e-Government Gateway. Sa panahon ng pagsukat ng taas at timbang, walang mga pisikal na dokumento maliban sa APPLICATION FORM ang ihahatid.

LUGAR NG APPLICATION, DATE, METOD at DURATION

Upang makasali sa nakasulat at praktikal na pagsusulit;

Mga kandidato sa pagitan ng 5/9/2022 – 9/9/2022 http://www.turkiye.gov.tr/ibb-is- Kukumpletuhin nila ang proseso ng aplikasyon sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng address ng aplikasyon.

Ang mga kandidato ay susukatin ang kanilang taas at timbang sa ilalim ng pangangasiwa ng isang manggagamot bago kumuha ng pagsusulit sa pagsasanay. Ang mga kandidatong hindi nakakatugon sa taas at timbang na kinakailangan na idineklara sa panahon ng aplikasyon ay aalisin bago kumuha ng pagsusulit sa pagsasanay. Bilang karagdagan, magsasagawa ng legal na aksyon para sa mga kandidatong ito para sa paggawa ng mga maling pahayag.

Ang mga application na hindi nakakatugon sa mga kundisyong tinukoy sa anunsyo at ang mga aplikasyon na ginawa sa pamamagitan ng koreo at e-mail ay hindi mapoproseso.

EBALWASYON NG MGA APLIKASYON - ANUNSYON NG APLIKASYON NA TANGGAP

Ang mga kandidato sa pamamagitan ng pagsuri sa compatibility ng kanilang TR ID number at ÖSYM records.

Matapos ang ranggo na gagawin ayon sa mga marka ng KPSS, ang kandidato ay tatawagin para sa nakasulat at inilapat na pagsusulit (5 para sa mga posisyon ng Bumbero, 305 para sa mga posisyon ng Opisyal ng Pulisya) sa rate na 30 (limang) beses ang bilang ng mga bakanteng posisyon. hinirang, simula sa kandidatong may pinakamataas na marka.

Ang iba pang mga kandidato na may parehong marka bilang huling kandidato na inanyayahan sa pagsusulit ay maiimbitahan sa pagsusulit.

Karapatan na kumuha ng pagsusulit kazanAng mga kandidato, ang kanilang mga marka ng KPSS at ang lugar at oras ng mga pagsusulit ay iaanunsyo sa web page ng Istanbul Metropolitan Municipality (ibb.gov.tr) sa 19/9/2022, kasunod ng pagsusuri ng mga aplikasyon.

Ang mga kandidato na ang mga aplikasyon ay tinanggap at tinawag para sa mga pagsusulit ay bibigyan ng "Dokumento ng Pagpasok sa Pagsusulit", na inihanda ng aming Ahensya at naglalaman ng impormasyon ng pagkakakilanlan ng mga kandidato at ang lugar at petsa ng mga pagsusulit. Karapatan na kumuha ng pagsusulit kazanKasabay nito, maa-access ng mga kandidato ang mga dokumento sa pagpasok sa pagsusulit sa turkiye.gov.tr. Ang dokumentong ito ay ipapakita sa pasukan sa mga pagsusulit.

Ang mga kandidato ay dapat na naroroon sa lugar ng pagsusulit sa petsa at oras na nakasulat sa dokumento ng pasukan ng pagsusulit na kanilang natanggap mula sa system. Ang mga kandidato na hindi kwalipikado para sa pagsusulit ay hindi aabisuhan.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar