Ministri ng Kultura at Turismo na Magrekrut ng 30 Kontrata na Kinaugalian

ang ministeryo ng kultura at turismo ay patuloy na mag-aarkila ng mga manggagawa
ang ministeryo ng kultura at turismo ay patuloy na mag-aarkila ng mga manggagawa

Upang makapagtrabaho sa organisasyong panlalawigan ng Ministri ng Kultura at Turismo sa loob ng saklaw ng talata (B) ng Artikulo 657 ng Batas para sa Mga Serbisyong Sibil Blg. ay ipinatupad sa Desisyon ng Konseho ng mga Ministro na may petsang 4/06/06 at may bilang na 1978/7. Sa Propesyonal na Praktikal na Pagsusulit, 15754 kinontratang Restorer ang kukunin.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

PANGKALAHATANG KONDISYON
Ang mga kwalipikasyong hinahangad sa mga aplikante, ang mga pangkalahatang kondisyon sa Artikulo 657 ng Batas Blg. 48 at ang mga espesyal na kundisyon na tinukoy para sa inihayag na bakanteng posisyon ay hinahangad:

1. Pagiging isang mamamayan ng Turkey,

2. Upang makumpleto ang edad na 18 sa deadline ng aplikasyon,

3. Hindi nakumpleto ang edad na 35 (tatlumpu't lima) sa deadline ng aplikasyon,

4. Hindi maialis sa mga karapatang pampubliko,

5. Kahit na ang mga panahon na tinukoy sa Artikulo 53 ng Turkish Penal Code ay lumipas na; mga krimen laban sa seguridad ng estado, mga krimen laban sa utos ng konstitusyon at ang paggana ng utos na ito, paglustay, pangingikil, panunuhol, pagnanakaw, pandaraya, pamemeke, pang-aabuso sa tiwala, panloloko Hindi para mahatulan ng pagkalugi, bid rigging, rigging of performance , paglalaba ng mga halaga ng ari-arian na nagmumula sa krimen o smuggling,

6. Sa mga tuntunin ng serbisyo militar para sa mga lalaking kandidato; hindi masangkot sa serbisyong militar, nagsagawa ng aktibong serbisyo militar o ipagpaliban o ilipat sa reserbang klase,

7. Walang karamdaman sa pag-iisip na maaaring hadlangan siyang patuloy na gampanan ang kanyang tungkulin.

PARAAN AT LUGAR NG APLIKASYON
1. Matatanggap ang mga aplikasyon sa elektronikong paraan sa pagitan ng 10/08/2022-21/08/2022,

2. Ang mga kandidatong gustong mag-aplay ay mag-a-apply sa pamamagitan ng Ministry of Culture and Tourism – Career Gate-Recruitment Procedures sa pamamagitan ng e-Government o kung ang Career Gate ay alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr,

3. Ang mga aplikasyon ng mga kandidato na napag-alamang hindi nakakatugon sa alinman sa mga kinakailangang kundisyon ay hindi susuriin,

4. Ang mga kandidato ay maaari lamang mag-aplay para sa isang lalawigan at isang posisyon, at ang mga aplikasyon para sa higit sa isang lalawigan o posisyon ay hindi tatanggapin, dahil sila ay lalahok sa pagraranggo na gagawin para sa lalawigan na kanilang gusto,

5. Maaaring tingnan ng mga kandidato ang impormasyon sa recruitment sa website ng ating Ministry at sa Career Gate.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar