Turkish Statistical Institute para Kumita ng 19 na Kontratadong Tauhan

Turkish Statistical Institute para Kumita ng mga Kontratadong Tauhan
Turkish Statistical Institute para Kumita ng 19 na Kontratadong Tauhan

Appendix 657 ng Mga Prinsipyo Tungkol sa Pag-empleyo ng mga Kontratadong Tauhan, na ipinatupad sa talata (B) ng Artikulo 4 ng Batas sa mga Lingkod Sibil Blg. 6 at ang Desisyon ng Konseho ng mga Ministro na may petsang 6/1978/7 at na may bilang na 15754/2, na magtatrabaho sa sentral at panlalawigang mga yunit ng Panguluhan ng Turkish Statistical Institute. 2020 (dalawang) Proteksyon at Seguridad na Opisyal at 2 (labing pito) Mga Tauhan ng Suporta (Mga Opisyal ng Paglilinis) bilang ang pamamahagi ay ipinapakita sa ibaba, nang walang anumang nakasulat at pasalitang pagsusulit, batay sa 17 KPSS (B) group score ranking, alinsunod sa subparagraph (b) ng unang talata ng Artikulo ) isang kabuuang 19 (labing siyam) na Kontratadong Tauhan ang kukunin.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

Turkish Statistical Institute para Kumita ng mga Kontratadong Tauhan

PANGKALAHATANG KONDISYON
a) Upang matupad ang mga kundisyon na tinukoy sa Artikulo 657 ng Batas sa Lingkod ng Sibil Blg. 48,

b) Upang magkaroon ng mga kwalipikasyon na kinakailangan para sa posisyon na mas gusto,

c) Na kumuha ng 2020 KPSS (B) group exam. Ang marka ng KPSS P93 para sa antas ng associate degree at marka ng KPSS P94 para sa antas ng sekondaryang edukasyon ay kukunin bilang batayan. Ang marka ng KPSS ng mga kandidato ay dapat na naaayon sa uri ng marka ng KPSS ng inilapat na patalastas.

d) Hindi nakumpleto ang edad na tatlumpu mula sa unang araw ng Enero ng taon kung saan ginawa ang huling aplikasyon, (Maaaring mag-apply ang mga ipinanganak noong 01.01.1992 at kalaunan.)

e) Hindi natanggal sa tungkulin o propesyon habang nagtatrabaho sa anumang pampublikong institusyon,

f) Hindi nagtatrabaho bilang isang 4/B na kinontratang tauhan sa anumang pampublikong institusyon at organisasyon,

g) Ang katayuan ng mga aplikante; “Kung ang mga kinontratang tauhan ay winakasan ng kanilang mga institusyon dahil sa paglabag sa mga prinsipyo ng kontrata ng serbisyo, o kung unilaterally nilang winakasan ang kontrata sa loob ng panahon ng kontrata, hindi kasama ang mga eksepsiyon na tinutukoy ng Desisyon ng Konseho ng mga Ministro, hindi sila maaaring magtrabaho sa ang mga posisyon ng mga tauhan ng kontrata ng mga institusyon hanggang lumipas ang 1 (isang) taon mula sa petsa ng pagwawakas. sumunod sa probisyon.

PARAAN NG APPLICATION at DURATION
Maaaring isumite ng mga kandidato ang kanilang mga aplikasyon sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng e-Government sa pagitan ng 03/08/2022 -12/08/2022 sa pamamagitan ng serbisyong "Turkish Statistical Institute - Career Gate Public Recruitment" o "Career Gate" (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). gagawin sa kapaligiran. Ang mga aplikasyon ng mga kandidato na ang mga kwalipikasyon ay hindi ginawa sa takdang panahon at ang mga aplikasyon na ginawa sa pamamagitan ng fax, nang personal o sa pamamagitan ng koreo ay hindi ipoproseso.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar