İSKİ na Kukuha ng 223 Kontratadong Tauhan

Ang ISKI ay Kukuha ng mga Kontraktwal na Tauhan
İSKİ na Kukuha ng 223 Kontratadong Tauhan

Upang magtrabaho sa loob ng katawan ng Pangkalahatang Direktor ng Istanbul Water and Sewerage Administration, napapailalim sa Artikulo 5393 ng Batas ng Munisipyo Blg. 49; 223 mga nakakontratang tauhan ang kukunin sa mga bakanteng posisyon na tinukoy sa ibaba, sa kondisyon na mayroon silang posisyon, numero, kwalipikasyon at iba pang kundisyon.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

PANGKALAHATAN AT ESPESYAL NA KARAPATAN NG APPLIKASYON
Ang mga sumusunod ay ang pangkalahatan at mga espesyal na kundisyon na dapat sundin sa mga aplikasyon na gagawin para sa mga bakanteng posisyon sa loob ng General Directorate ng Istanbul Water and Sewerage Administration.

KARAGDAGANG KONSISYON NG APPLICATION
Ang mga aplikante na hihirangin sa mga posisyon na inanunsyo ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na pangkalahatang kondisyon na nakasaad sa talata (A) ng Artikulo 657 ng Batas sa Lingkod ng Sibil Blg. 48.

 • a. Upang maging isang mamamayan ng Turko,
 • b. Hindi maialis sa mga karapatang pampubliko,
 • c. Kahit na ang mga panahong tinukoy sa Artikulo 53 ng Code ng Penal Turkish ay lumipas; mga pagkakasala laban sa seguridad ng estado kahit na siya ay sinentensiyahan ng isang taon o higit pa para sa isang krimen na sadyang sinasadya o amnestiya, mga krimen laban sa pagkakasunud-sunod ng konstitusyon at ang paggana nito, pagkalugi, katiwalian, panunuhol, pagnanakaw, pandaraya, pandaraya, maling gawain hindi mapanghusga sa pagkalugi, pag-scramble para sa mga tenders, kalokohan para sa pagganap, laundering ng mga assets na bunga ng krimen o smuggling,
 • D. Sa mga tuntunin ng serbisyo militar para sa mga kandidatong lalaki; hindi dapat sumali sa serbisyo militar, o hindi nasa edad na militar, o, kung siya ay umabot na sa edad ng serbisyo militar, upang gumanap ng aktibong serbisyo militar o ipagpaliban o ilipat sa reserbang klase,
 • sa Walang karamdaman sa pag-iisip o kapansanan sa katawan na maaaring hadlangan siyang patuloy na gampanan ang kanyang tungkulin,
 • f. Ang pagdadala ng iba pang mga kinakailangan sa aplikasyon para sa mga inihayag na posisyon,
 • g. Ang pagkakaroon ng walang abala sa panunungkulan bilang resulta ng Security Investigation at/o Archive Research na gagawin.

APPLICATION SPESIAL TERMS

 • a. Hindi pinatalsik sa mga pampublikong institusyon at organisasyon kung saan sila nagtrabaho noon dahil sa kawalan ng disiplina o moral na dahilan.
 • b. Hindi nakumpleto ang edad na 30 sa petsa ng pagsusulit (mga ipinanganak noong 12/09/1992 at mas bago),
 • c. Para sa mga inihayag na posisyon, kung ang hinahanap na edukasyon ay natapos sa ibang bansa; Ang mga sertipiko ng pagkakapantay-pantay na ibinigay ng Ministri ng Pambansang Edukasyon para sa mga institusyong pang-sekondaryang edukasyon at ng Konseho ng Mas Mataas na Edukasyon para sa mas mataas na edukasyon ay ipoproseso,

  D. Sa mga posisyon kung saan kinakailangan ang wikang banyaga, isasagawa ang mga pamamaraan alinsunod sa Directive on Determining the Equivalence of Foreign Language Exams na inihanda ng Measurement, Selection and Placement Center Presidency alinsunod sa ikaanim na talata ng Artikulo 6114 ng Batas No. 7, at ang kanilang sariling batas ay isasaalang-alang sa panahon ng bisa ng mga pagsusulit. (YDS requirement para sa mga nagtapos ng Undergraduate Programs of Higher Education Institutions na ang wika ng pagtuturo ay 100% foreign language (Undergraduate)
  hindi hahanapin.)

DOKUMENTO NA HINILING NG KANDIDATO SA PANAHON NG APLIKASYON
Ang mga kandidato na gustong kumuha ng pagsusulit ay dapat punan ang APPLICATION FORM nang elektroniko sa turkiye.gov.tr ​​​​sa pagitan ng 15/08/2022 – 19/08/2022.

Ang impormasyon at mga dokumentong hiniling mula sa mga kandidato ay ibibigay ng institusyon sa pamamagitan ng e-Government Gateway.

LUGAR NG APPLICATION, DATE, METOD at DURATION
Ang mga kandidato ay mag-aaplay lamang sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng turkiye.gov.tr ​​​​sa pagitan ng 15/08/2022 – 19/08/2022.
Kung kinakailangan, ang mga dokumento ay maaaring hilingin mula sa mga kandidato para sa ipinahayag na impormasyon.

Ang mga kandidato ay maaari lamang mag-aplay sa isa sa mga inihayag na posisyon.

Ang aming institusyon ay walang pananagutan para sa mga aplikasyon na hindi ginawa sa oras at hindi kumpletong mga aplikasyon. Ang mga aplikasyon na ginawa sa pamamagitan ng post o e-mail ay hindi isasaalang-alang.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar