Ang Korte ng Mga Account sa Turkey na Magrekrut ng 6 Nakakontratang tauhan

Turkish Court of Accounts para Mag-recruit ng Assistant Auditor
Turkish Court of Accounts

Upang magtrabaho sa mga yunit ng serbisyo ng Turkish Court of Accounts, ang Mga Prinsipyo, Mga Annex at Mga Pagbabago sa Pagtatrabaho ng mga Kontratadong Tauhan, na ipinatupad sa Desisyon ng Konseho ng mga Ministro na may petsang 657/4/06 at may bilang na 06/1978, alinsunod sa talata (B) ng Artikulo 7 ng Civil Servants Law No. 15754. 6 na kinontratang tauhan ang kukunin para sa titulo ng posisyon na ipinapakita sa Talahanayan sa ibaba, depende sa tagumpay na magaganap bilang resulta ng oral exam.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

Panguluhan ng Turkish Court of Accounts para Mag-recruit ng mga Kontratadong Tauhan

MGA KONDISYON NG APLIKASYON

a) Pagtugon sa mga pangkalahatang kundisyon na tinukoy sa Artikulo 657 ng Batas sa Mga Alagad ng Sibil No.48,

b) Upang matugunan ang mga kundisyong tinukoy sa ilalim ng pamagat ng “Mga Kinakailangang Kwalipikasyon” sa Talahanayan para sa titulo ng posisyong aaplayan,

c) Hindi tumatanggap ng retirement, invalidity o old-age pension mula sa Social Security Institution,

ç) Kung ang mga kandidato na ang kontrata ay winakasan habang nagtatrabaho sa anumang 4/B na nakakontratang posisyon sa mga pampublikong institusyon at organisasyon ay nag-aplay para sa parehong titulong posisyon gaya ng posisyon ng 4/B na kinontratang tauhan na kanilang pinagsilbihan bago ang pagwawakas, upang makumpleto ang isang taon panahon ng paghihintay sa deadline ng aplikasyon,

d) Para sa mga kandidatong lalaki, na nakumpleto, ipinagpaliban o nalibre sa regular na serbisyo militar o inilipat sa reserbang klase.

METOD NG APLIKASYON, LUGAR AT PAGSUSAP

Ang mga kandidato ay maaaring mag-aplay ayon sa kanilang katayuan sa edukasyon, uri ng marka ng KPSS at mga kwalipikasyon na tinukoy sa talahanayan.

Maaaring gawin ang mga aplikasyon sa elektronikong paraan, sa pagitan ng 10.08.2022 at 19.08.2022, hanggang 23:59:59 sa e-State, sa "Turkish Court of Accounts - Career Gate Public Recruitment" o Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) address. kukunin.

Ang mga aplikasyon na isinumite nang personal, sa pamamagitan ng koreo o iba pang paraan ay hindi tatanggapin.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar