Ministri ng Kabataan at Palakasan upang Magrekrut ng 1017 Permanenteng Mga Manggagawa

Ministri ng Kabataan at Isports
Ministry of Youth and Sports

Batas sa Paggawa Blg. 4857, Atas ng Pangulo Blg. 2 sa Pangkalahatang Kawani at Pamamaraan, Regulasyon sa Mga Pamamaraan at Prinsipyo na Ilalapat sa Pagrerekrut ng mga Manggagawa sa mga Pampublikong Institusyon at Organisasyon, at Regulasyon sa Mga Pamamaraan at Prinsipyo na Ilalapat sa mga Pampublikong Institusyon at Mga Organisasyon para sa Pag-recruit ng mga Ex-Convict o Taong Nasugatan sa Labanan Laban sa Terorismo Bilang mga Manggagawa Sa loob ng balangkas ng mga probisyon ng Turkish Employment Agency (İŞKUR), isang kabuuang 767 permanenteng manggagawa, 144 permanenteng manggagawa, 106 permanenteng manggagawang may kapansanan at 1017 ex- ang mga nahatulan, ay kukunin sa propesyon ng mga kawani ng paglilinis, na ang pamamahagi ay ipinapakita sa pandagdag na listahan, upang magtrabaho sa panlalawigang organisasyon ng Ministri ng Kabataan at Palakasan.

Para sa Mga Detalye ng Ad CLICK HERE

MGA KONDISYON NG APLIKASYON

 • a) Upang matugunan ang mga kundisyong tinukoy sa artikulo 657 ng Batas sa Mga Alagad ng Sibil No 48.
 • b) Ang pagiging isang mamamayan ng Turkey, nang walang pagtatangi sa mga probisyon ng Batas Blg. 2527 tungkol sa Freedom of Profession at Arts of Foreigners of Turkish Nobility and Employment in Public, Private Institutions or Workplaces.
 • c) Upang makumpleto ang edad na 18 (ipinanganak 12.08.2004 at bago).
 • d) Kahit na pinatawad, mga krimen laban sa seguridad ng Estado, mga krimen laban sa kaayusang konstitusyonal at ang paggana ng utos na ito, mga krimen laban sa pambansang pagtatanggol, mga krimen laban sa mga lihim ng Estado at paniniktik, pandarambong, pangingikil, panunuhol, pagnanakaw, pandaraya, pandaraya, pang-aabuso ng tiwala, mapanlinlang na pagkabangkarote Hindi dapat mahatulan ng palusot sa malambot, palusot sa pagganap, paghuhugas ng halaga ng pag-aari na nagmula sa krimen o smuggling.
 • e) Upang dalhin ang mga kundisyon sa espesyal na batas o iba pang batas.
 • f) Hindi mapagkaitan ng paggamit ng mga karapatang pampubliko.
 • g) Pagsisiyasat sa seguridad at / o pagsisiyasat sa archival na mapagtapos na positibo.
 • h) Hindi tumanggap ng retirement, old-age o invalidity pension mula sa anumang institusyong panlipunang seguridad.
 • i) Hindi magkaroon ng sakit na humahadlang sa kanyang patuloy na pagganap sa kanyang tungkulin.
 • j) Hindi magkaroon ng hadlang sa full-time at shift na trabaho.
 • k) Upang manirahan sa loob ng mga hangganan ng lalawigan kung saan matatagpuan ang posisyong inaaplayan.
 • l) Upang matugunan ang pangangailangan ng kasarian para sa posisyong inaaplayan.
 • m) Upang maging isang ex-convict gaya ng tinukoy sa subparagraph (a) ng unang talata ng Artikulo 4 ng Regulasyon sa Mga Pamamaraan at Prinsipyo na Ilalapat sa mga Pampublikong Institusyon at Organisasyon para sa pagtatrabaho ng mga ex-convict o mga nasugatan na tao na hindi may kapansanan sa paglaban sa terorismo, para sa mga permanenteng posisyon ng mga ex-convicts,
 • n) Upang ma-disable gaya ng tinukoy sa subparagraph (i) ng unang talata ng Artikulo 3 ng Regulasyon sa Mga Pamamaraan at Prinsipyo na Ilalapat sa Mga Pampublikong Institusyon at Organisasyon para sa mga permanenteng posisyon ng manggagawang may mga kapansanan,

FORM NG APPLICATION, LUGAR AT DATE

1) Ang mga kandidato na nakakatugon sa mga kinakailangan sa aplikasyon ay maaaring mag-apply sa pamamagitan ng link na "Job Seeker" sa internet address esube.iskur.gov.tr ​​sa pagitan ng 08 - 12 Agosto 2022 sa pamamagitan ng pag-log in gamit ang kanilang TR ID number at password. Bilang karagdagan, ang mga aplikasyon ay maaaring gawin mula sa mga puntos ng serbisyo at linya ng Alo 170.

2) Ang bawat kandidato ay makakapag-apply sa isang lugar ng trabaho sa listahang inilathala ng Turkish Employment Agency (İŞKUR).

3) Sa mga aplikasyon, isasaalang-alang ang unang address ng pag-areglo ng mga taong nakarehistro sa Address Base Population registration System. Ang mga aplikasyon ng mga kandidato na lilipat ng kanilang tirahan sa lugar kung saan matutugunan ang kahilingan sa loob ng panahon ng aplikasyon ay hindi tatanggapin. Tungkol sa pagbabago ng tirahan, ang petsa ng pagpaparehistro sa Direktoryo ng Populasyon ay dadalhin bilang batayan sa pagtatanong na ginawa mula sa Sistema ng Rehistrasyon ng Populasyon ng Batay sa Address. Ang mga kandidato na nagbago ng kanilang tirahan sa lugar kung saan matutugunan ang kahilingan ay maaaring mag-apply para sa nauugnay na anunsyo kung isumite nila ang Address Information Report, na matatanggap nila mula sa Directorate ng Populasyon, sa mga yunit ng Turkish Employment Agency (İŞKUR) sa loob ng ang panahon ng aplikasyon.

4) Ang mga aplikasyon na hindi sumusunod sa mga prinsipyong nakasaad sa anunsyo na ito ay hindi tatanggapin.

5) Ang kandidato mismo ay mananagot para sa paggawa ng aplikasyon na walang error, kumpleto at alinsunod sa mga isyung nakasaad sa anunsyo.

Mga Katulad na Ad

Maging una sa komento

Yorumlar