Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa espesyal na newsletter sa RayHaber, maaari mong basahin ang mga balita ng headline, mga tawad sa tren at mga malambot na resulta nang walang bayad araw-araw. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-subscribe sa aming listahan sa pamamagitan ng pag-type ng iyong e-mail address;)

[newsletter_signup] Mag-sign up para sa aming newsletter [newsletter_signup_form id = 1] [/ newsletter_signup]

[newsletter_confirm] Salamat sa iyong pansin! [/ newsletter_confirm]

[newsletter_unsubscribe] Gusto mo ba talagang mag-unsubscribe? [/ newsletter_unsubscribe]