Sulat ng Panimula

Mga Claim ng empleyado

Ang "Batas sa Paggawa" ay isang batas na ginawa para sa mga manggagawa, at nagbibigay ito sa mga manggagawa ng maraming mga karapatan tulad ng ipapaliwanag namin sa ibaba. Ang mga empleyado ay may ligal na karapatan na mangolekta ng ilang mga paghahabol para sa kanilang mga serbisyo. [Marami pa ...]